• Itinerari COMT0411- Gestió comercial de vendes
  • Família Certificat professionalitat
  • Durada 160 hores
  • Examen de certificació inclòs -

Grups

Teams - Aula Virtual
10/02/2022 - 07/04/2022 Dilluns a Dijous (09:00 - 14:00) 18 places disponibles

A qui va dirigit

Aquest mòdul pertany al certificat de professionalitat “COMT0411- Gestió comercial de vendes”. Poden accedir persones que fan tot el CP o aquelles que només volen fer aquest mòdul.

Objectius

C1 Programar l’actuació a la venda a partir de paràmetres comercials definits i el posicionament d’empresa / entitat.

C2 Confeccionar els documents bàsics derivats de l’actuació en la venda, aplicant la normativa vigent i d’acord amb uns objectius definits.

C3 Realitzar els càlculs derivats d’operacions de venda definides, aplicant les fórmules comercials adequades.

C4 Aplicar les tècniques adequades a la venda de productes i serveis a través dels diferents canals de comercialització diferent d’Internet.

C5 Aplicar les tècniques de resolució de conflictes i reclamacions seguint criteris i procediments establerts.

C6 Aplicar procediments de seguiment de clients i de control del servei post-venda.

C7 Definir les variables i utilitats disponibles a Internet -pàgines web, servidors i programari a nivell usuari-per a la comercialització en línia de diferents tipus de productes i serveis.

C8 Adoptar criteris comercials en el disseny de pàgines per a la comercialització aplicant tècniques de venda adequades.

C9 Aplicar procediments de seguiment i atenció a client seguint criteris i procediments establerts en les situacions comercials en línia.

Continguts