• Itinerari COMT0411- Gestió comercial de vendes
  • Família Certificat professionalitat
  • Durada 80 hores
  • Examen de certificació inclòs -

Grups

Teams - Aula Virtual
03/10/2022 - 28/10/2022 Dilluns a Divendres (15:00 - 19:00) 18 places disponibles

A qui va dirigit

Aquest mòdul pertany al certificat de professionalitat “COMT0411- Gestió comercial de vendes”. Poden accedir persones que fan tot el CP o aquelles que només volen fer aquest mòdul.

Objectius

C1 Obtenir, registrar i extreure la informació i dades econòmiques de diferents operacions, carteres de productes i clients utilitzant aplicacions informàtiques, de tal manera que quedin garantits tant la seva integritat, actualització periòdica, emmagatzematge i operativitat en la presa de decisions en l’organització.

C2 Elaborar i emplenar els principals documents administratius, comercials, comptables i fiscals usats en la pràctica de l’activitat comercial.

C3 Realitzar i tancar diferents tipus d’operacions de venda, presencials i no presencials, amb diferents tipus de clients, tant en llengua pròpia com anglesa, i amb diferents tipus de productes i serveis, aplicant les tècniques de venda que afavoreixen unes relacions cordials i de confiança amb el client.

C4 Realitzar el seguiment de les operacions, visites i clients contactats utilitzant sistemes de gestió comercial informàtics i aplicant criteris de qualitat i millora contínua en el servei de comercialització i l’optimització de la xarxa de vendes externa i interna.

C5 Elaborar elements de promoció per als productes de venda disponibles a l’empresa per a clients i establiments comercials, utilitzant els materials i equips adequats.

C6 Participar en els processos de treball de l’empresa, seguint les normes i instruccions establertes en el centre de treball.

Continguts