Escola d'idiomes

Cursos d’idiomes

Merit School participa com a centre autoritzat i reconegut pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya en la formació de treballadors dins l’àmbit dels idiomes.

Certificació

Merit School participa com a centre autoritzat i reconegut pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya en la formació de treballadors dins l’àmbit dels idiomes.

Merit School Alumni

Merit School Alumni és un servei que té com a objectius principals facilitar l’accés a formació i certificació en idiomes.