• Itinerari Alemany
  • Família Serveis socioculturals i a la comunitat
  • Durada 180 hores
  • Examen de certificació inclòs -

Grups

Actualment no hi ha cap grup disponible per aquest curs.

A qui va dirigit

L’alumne pot comprendre i utilitzar expressions quotidianes i familiars, i frases molt senzilles encaminades a satisfer les primeres necessitats. Pot presentar-se i presentar una tercera persona, i pot formular i respondre preguntes sobre detalls personals, com ara on viu, la gent que coneix i les coses que té. Pot interactuar d’una manera senzilla a condició que l’altra persona parli a poc a poc i amb claredat, i estigui disposada a ajudar.

Comprendrà frases i expressions utilitzades habitualment i relacionades amb temes importants (per exemple, informacions personals bàsiques, informacions familiars, compres, geografia local, ocupació). Podeu comunicar-vos en situacions simples i habituals que exigeixin un intercanvi simple i directe d’informació sobre temes familiars i habituals. Podeu descriure, de manera senzilla, aspectes de la vostra experiència o bagatge personal, aspectes de l’entorn immediat i assumptes relacionats amb necessitats immediates.

Objectius

Inclosos en el fitxer adjunt dels Continguts.