• Itinerari Anglès
 • Família -
 • Durada 220 hores
 • Examen de certificació inclòs -

Grups

Badalona - Aula Virtual
18/06/2024 - 22/10/2024 Dilluns a Divendres (10:00 - 13:00)

A qui va dirigit

Nivell inicial (Breakthrough). L’alumne pot comprendre i utilitzar expressions quotidianes i familiars i frases molt senzilles encaminades a satisfer les primeres necessitats. Pot presentar-se i presentar una tercera persona i pot formular i respondre preguntes sobre detalls personals com ara on viu, la gent que coneix i les coses que té. Pot interactuar d’una manera senzilla a condició que l’altra persona parli a poc a poc i amb claredat i que estigui disposada a ajudar.

Nivell bàsic (Waystage). L’alumne pot comprendre frases i expressions utilitzades habitualment i relacionades amb temes d’importància immediata (per exemple, informacions personals bàsiques, informacions familiars, compres, geografia local, ocupació). Pot comunicar-se en situacions senzilles i habituals que exigeixin un intercanvi simple i directe d’informació sobre temes familiars i habituals. Pot descriure, de manera senzilla, aspectes de la seva experiència o bagatge personal, aspectes de l’entorn immediat i assumptes relacionats amb necessitats immediates.

SUBVENCIÓ I ACCÉS:

El curs està 100% ssubvencionat pel SOC, la qual cosa implica que els aturats tenen prioritat d’accés, ocupant el 70% de les places disponibles. No obstant això, reservem un 30% de places per a treballadors. És crucial que tinguis en consideració que, per a inscriure’t en el curs, és necessari dur a terme una prova de nivell que està disponible en la nostra pàgina web, fins i tot si el teu nivell és inicial.

 

REQUISITS D’ACCÉS:

 • Títol de l’ESO
 • Prova de nivell online (pàgina web)
 • En el cas que no tinguis l’ESO pots realitzar una prova d’accés, la qual es realitza en el centre

 

MÒDULS :

 • Inserció laboral, sensibilització mediambiental i en la igualtat de gènere (10 hores)
 • Bàsic de prevenció de riscos laborals (30 hores)

Objectius

L’objectiu principal del curs és que l’alumne/a podrà:

 • Fer servir de manera senzilla però correcta el present simple, passat simple i construccions gramaticals bàsiques.
 • Redactar textos senzills fent servir connectors senzills.
 • Fer preguntes i entendre respostes senzilles en situacions pràctiques de la vida quotidiana.
 • Pronunciar els sons individuals del sistema fonètic anglès amb confiança.

Continguts

PROGRAMA FORMATIU:

Comunicació en llengües estrangeres (anglès N2):

 • Utilització de les funcions lingüístiques i aspectes socioculturals en situacions decomunicació de llengua anglesa.
 • Elements gramaticals i fonètics en l’ús de la llengua anglesa.
 • Produccions orals en llengua anglesa.
 • Produccions escrites en llengua anglesa.

 

Inserció laboral, sensibilització mediambiental i en la igualtat de gènere:

 • Mòdul 1: Inserció laboral.
 • Mòdul 2: Sensibilització mediambiental.
 • Mòdul 3: Sensibilització en la igualtat de gènere.

Bàsic de prevenció de riscos laborals:

 • Mòdul 1 Seguretat i salut en el treball.
 • Mòdul 2 Riscos generals i la seva prevenció.
 • Mòdul 3 Riscos específics i la seva prevenció en el sector corresponent a l’activitat de l’empresa.
 • Mòdul 4 Elements bàsics de gestió de la prevenció de riscos.

 

Programa Anglès A1
Programa Anglès A2