• Itinerari Anglès
  • Família Serveis socioculturals i a la comunitat
  • Durada 180 hores
  • Examen de certificació inclòs -

Grups

Badalona - Aula Virtual
27/02/2023 - 26/07/2023 Dilluns a Dimecres (18:00 - 21:00) 0 places disponibles

A qui va dirigit

Nivell inicial (Breakthrough). L’alumne pot comprendre i utilitzar expressions quotidianes i familiars i frases molt senzilles encaminades a satisfer les primeres necessitats. Pot presentar-se i presentar una tercera persona i pot formular i respondre preguntes sobre detalls personals com ara on viu, la gent que coneix i les coses que té. Pot interactuar d’una manera senzilla a condició que l’altra persona parli a poc a poc i amb claredat i que estigui disposada a ajudar.

Nivell bàsic (Waystage). L’alumne pot comprendre frases i expressions utilitzades habitualment i relacionades amb temes d’importància immediata (per exemple, informacions personals bàsiques, informacions familiars, compres, geografia local, ocupació). Pot comunicar-se en situacions senzilles i habituals que exigeixin un intercanvi simple i directe d’informació sobre temes familiars i habituals. Pot descriure, de manera senzilla, aspectes de la seva experiència o bagatge personal, aspectes de l’entorn immediat i assumptes relacionats amb necessitats immediates.

Objectius

L’objectiu principal del curs és que l’alumne/a podrà:

  • Fer servir de manera senzilla però correcta el present simple, passat simple i construccions gramaticals bàsiques.
  • Redactar textos senzills fent servir connectors senzills.
  • Fer preguntes i entendre respostes senzilles en situacions pràctiques de la vida quotidiana.
  • Pronunciar els sons individuals del sistema fonètic anglès amb confiança.