• Itinerari IFCD0210- Desenvolupament d’aplicacions amb tecnologies web
  • Família -
  • Durada 240 hores
  • Examen de certificació inclòs -

Grups

Badalona - Aula Virtual
30/05/2024 - 23/07/2024 Dilluns a Divendres (09:00 - 15:00)

A qui va dirigit

Aquest mòdul pertany al certificat de professionalitat “IFCD0210- Desenvolupament d’aplicacions amb tecnologies web”. Poden accedir persones que fan tot el CP o aquelles que només volen fer aquest mòdul. Aquest curs està compost per part teòrica i part pràctica que t’ajudarà a poder entendre tot d’una millor manera, ja que tot el que t’ensenyen en teoria ho podràs aplicar en la pràctica.

D’altra banda, és important que sàpigues que és un curs 100% subvencionat pel SOC. Tenen prioritat d’accés les persones en situació d’ATUR (70%) i tenim un 30% de places per a treballadors en actiu. Amb aquest curs podràs rebre un certificat de professionalitat de nivell 3. A més, compta amb pràctiques en empreses que et donaran l’oportunitat de poder quedar-te a treballar si demostres un bon empello i que domines les eines de treball.

PER PODER ACCEDIR:

  • Títol de Batxillerat
  • Certificat de professionalitat de nivell (3)
  • Certificat de professionalitat de nivell 2 de la mateixa família i àrea professional
  • Tindre superada la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys o de 45 anys.
  • Complir el requisit acadèmic d’accés als cicles formatius de grau superior o bé haver superat les corresponents proves d’accés regulades per les administracions educatives.

Objectius

C1 Crear components programari amb tecnologies de desenvolupament orientades a objectes

C2 Desenvolupar components que permetin l’accés i la manipulació de les informacions suportades en bases de dades i altres estructures

C3 Seleccionar i emprar serveis distribuïts per a la seva integració en l’aplicació web

Continguts