Per estar a un entorn bilingüe, no cal traspassar les nostres fronteres. Hi ha una sèrie de cursos d’anglès d’estiu per a nens especialitzats en l’aprenentatge de l’idioma a través d’una experiència diferent, especialment a l’estiu quan és essencial que els més petits aprenguin divertint-se en anglès.

Existeixen moltes opcions per experimentar una immersió lingüística i gaudir de l’estiu com són els campaments bilingües o els cursos d’anglès d’estiu per a nens.

Els cursos d’anglès d’estiu per a nens de Merit School es desenvolupen en un entorn 100% bilingüe. Els alumnes participen activament durant les activitats, utilitzant material didàctic audiovisual especialitzat per a cada edat, nivell i curs. D’aquesta manera els estudiants tenen una aproximació més propera a l’idioma i escolten parlants nadius en contextos que els hi són familiars.

Els més petits es diverteixen i assenten els seus coneixements de la llengua anglesa no només a través de normes gramaticals i vocabulari, sinó que també descobreixen i aprenen tradicions d’altres països i participen en les nostres setmanes temàtiques: una font de recursos plena de coneixements i vocabulari.

El programa d’activitats consisteix en una primera sessió de “Warmer activities” per començar el matí amb bon peu! A partir del migdia, es duu a terme l’activitat central que està enfocada a desenvolupar el pensament creatiu de l’alumne i inclou activitats que tenen a veure amb la música, l’art o el teatre, amb un enfocament pràctic de l’idioma i amb relació a la temàtica setmanal. Al final del matí, els alumnes es diverteixen presentant-les en públic a la resta dels seus companys, just abans de repassar tot l’après durant la classe.

Els cursos d’anglès d’estiu per a nens motiven als alumnes de totes les edats a aprendre anglès d’una forma dinàmica. Gràcies a activitats grupals, reforcen l’aprenentatge teòric de les quatre àrees de comunicació de l’idioma: expressió oral i escrita, gramàtica i vocabulari, per millorar el seu nivell d’anglès durant el curs.

L’objectiu no és únicament aprendre anglès, sinó que es fomenten valors com el respecte i la companyonia, en cada activitat que es realitza tant a nivell individual com en grup.