Quan utilitzar there is i there are

Quan utilitzar there is i there are

Les expressions there is i there are s’utilitzen per explicar que existeix o hi ha alguna cosa en un lloc. En català utilitzem el verb haver en situacions com aquesta. Utilitzem there is per substantius singulars o incomptables. Per exemple: There is one apple....
Quina és la diferència entre try i taste?

Quina és la diferència entre try i taste?

La diferència entre try i taste radica en petites connotacions. El verb taste l’utilitzem per a emfatitzar l’acte d’assaborir un aliment i try l’utilitzem quan ens animem a provar alguna cosa. Posarem uns exemples: “This pizza tastes...
Quina és la diferència entre than i that?

Quina és la diferència entre than i that?

Les paraules que es confonen més fàcilment en anglès són than i that. En català, than i that són la mateixa paraula (que), però en anglès les dividim en dos paraules per dues idees diferents. Than sempre s’utilitza per comparar dues coses. No pots substituit...
Descobreix els errors en aquestes frases en anglès

Descobreix els errors en aquestes frases en anglès

El nostre idioma matern/patern ens pot jugar alguna mala passada quan escrivim o parlem en anglès. El problema principal sol ser la traducció literal o els articles definits o indefinits. Avui volem proposar-te un petit joc gramatical on et compartim 5 frases en...
Present Continuous

Present Continuous

Quan utilitzem el present continuous? El present continuous l’utilitzem per parlar de: Accions que estan succeint ara o prop del moment en el que es parla I can’t talk now. I’m having a meeting with the boss. Accions i situacions temporals I’m staying with my...