La conversa en anglès s’ha convertit en una de les parts més importants de la comunicació en aquest idioma, per això, quan estudiem anglès tractem de dominar amb fluïdesa la part de conversa o de l’expressió oral. Precisament per això, des Merit School li hem dedicat un important apartat dins dels nostres cursos: els cursos de conversa.

Aquests cursos aporten l’avantatge d’adquirir un nivell d’anglès fluid, basant-se en la pronunciació i dicció de les paraules o frases. Els alumnes dels cursos de conversa en anglès milloraran la seva capacitat d’expressió, a més d’incrementar la seva comprensió oral. Per a això utilitzem diferents sistemes, com l’elaboració del debat i el diàleg en contextos d’aplicació immediata, sense enfocar-se en exàmens.

Ets una persona comunicativa?

Si t’agrada comunicar-te amb la gent d’altres països o cultures, saber expressar-te a través d’una conversa en anglès et donarà accés a no només aconseguir mantenir una comunicació parlada, sinó a poder gaudir de productes culturals com pel·lícules, diaris o lletres de cançons estrangeres.

Per exemple, coneixes la cultura americana? Una bona conversa en anglès amb una persona d’allà podria aportar-te informació valuosíssima sobre els seus costums que no es pot expressar en un altre idioma.

Gràcies a l’habilitat de poder comunicar-te en un altre idioma, la capacitat de comprensió es desenvolupa més enllà d’entendre què està dient aquesta persona. Som capaços de contextualitzar-la i ser conscients del que ens està dient en el seu propi àmbit idiomàtic.

Quan coneixem una llengua, però no ho dominem completament, expressar-nos mitjançant una conversa ens costa, ja que no ens sentim del tot segurs. Un altre dels avantatges que tenen els nostres cursos de conversa en anglès és que augmenten la seguretat dels alumne, que és capaç de parlar en un altre idioma sense sentir-se incòmode a l’hora d’interactuar amb una altra persona en anglès.

El nostre objectiu és aconseguir que els nostres alumnes adquireixin un nivell més alt de conversa en anglès, a través d’activitats fonamentalment parlades i a través de materials audiovisuals, que fan que posin en pràctica tots els seus coneixements respecte a la llengua.

Que ningú et calli! Si necessites ajuda a l’hora d’expressar-te compte amb nosaltres, ens ocuparem de que milloris la teva expressió parlada a través dels nostres professors nadius, materials i molt més.

T’esperem a Merit School.