El nivell B1 d’anglès és el que correspon als nivells 3 i 4 dels 9 nivells d’anglès que existeixen. Aquests nivells són els que estan establerts segons el Marc Europeu Comú de Referència, que els divideix en nou en total començant pel beginner, que corresponent al nivell d’anglès A1 i acabant pel proficiency, el novè nivell d’anglès, que correspon al C2 i que és el major reconeixement que podem obtenir dintre de les titulacions dels exàmens de Cambridge.

El que coneixem per nivell B1 en realitat són dos nivells d’idiomes, per tant els dividim en nivell B1.1 (Pre-Intermediate) i B1.2 (Intermediate), en aquest últim cas, correspondrien a dues titulacions oficials: El Preliminary English Test (PET) pel que fa a les titulacions de Cambridge English o bé al CLUC (Certificat de llengües de les Universitats de Catalunya) nivell B1.

Quan parlem del nivell B1, ens referim a un nivell bàsicament intermedi ja que està per sobre del nivell A2 (Elementary) i just per sota del B2 (Upper-Intermediate) i és per això que el nivell de competència de l’alumne ha de ser intermedi davant de diferents situacions quotidianes, com saber desenvolupar-se davant situacions de treball, estudis o oci.

Com ja hem esmentat en aquest article, una de les formes que tenim d’obtenir una titulació per a aquest nivell és mitjançant l’examen de Cambridge Preliminary English Test, amb el qual hauràs de tenir en compte una sèrie de coneixements com: comprendre les instruccions directes o anuncis públics, saber moure’t en situacions amb les que et pots trobar viatjant a un altre país, formular preguntes simples i mantenir converses a l’entorn laboral, a més de dur a terme una comunicació escrita a través de cartes, correus electrònics i prendre notes sobre assumptes quotidians.

¿En què es basa el PET?

El PET consta de tres parts: La primera és un Reading and Writing en què l’alumne s’ha de desenvolupar a través d’informació escrita en publicacions i realitzant un escrit que ho relacioni. La segona part és el Listening on els alumnes han de completar exercicis mitjançant l’àudio i respondre davant de diferents tipus de textos orals. Finalment, en l’última part, l’alumne ha de defensar un Speaking que es tracta de la part parlada i que es fa en parella.

En quant als resultats de l’examen, hi ha diferents qualificacions, en funció de les respostes correctes que hagi aconseguit l’alumne, però en cas que no s’arribi al mínim, es rebrà un diploma que acrediti de forma oficial el nivell A2 de l’estudiant.

Així que ja saps, si necessites preparar-te per certificar el teu nivell B1 d’anglès pots fer-ho a les nostres acadèmies d’anglès de Barcelona, ​​Badalona, ​​Terrassa i Sant Cugat del Vallès.

No dubtis en posar-te en contacte amb nosaltres!