Pensar en positiu només porta avantatges per a tu i per als que t’envolten. Encara que de vegades sigui més complicat, aquí et deixem algunes de les frases que al llarg de la història, han triomfat per transmetre bones vibracions:

 • “If you can dream it, you can do it.” – Si pots somiar-ho, pots fer-ho. Walt Disney.
 • “A man is but the product of his thoughts; What he thinks, he becomes.” – Un home no és altra cosa que el producte dels seus pensaments, en el que pensa és en el que es converteix. Mahatma Gandhi.
 • “It is neither good nor bad, but thinking makes it so.” – No és ni bo ni dolent, sinó el pensament el que el fa ser. William Shakespeare.
 • “If you obey all of the rules you miss all of the fun.” – Si obeeixes totes les regles et perdràs la diversió. Katharine Hepburn.
 • “Go confidently in the direction of your dreams. Live the life you’ve Imagined.” – Camina amb seguretat en la direcció dels teus somnis. Viu la vida que has imaginat. Henry David Thoreau.
 • “Failure is simply the opportunity to begin again, this time more intelligently.” – El fracàs és simplement una oportunitat per començar de nou, aquesta vegada de forma més intel·ligent. Henry Ford.
 • “Do not count the days, make the days count.” – No comptis els dies, fes que els dies comptin. Muhammad Ali.

Si de vegades el que et costa és estudiar anglès per falta de motivació, també hi ha cites per a tu:

 • “Those who know nothing of foreign languages know nothing of their own.” – Els qui no saben res de llengües estrangeres, no saben res sobre la seva pròpia. Johann Wolfgang von Goethe.
 • “The roots of education are bitter, but the fruit is sweet.” – Les arrels de l’educació són amargues, però els fruits són dolços. Aristòtil.
 • “If you talk to a man in a language he understand, that goes to his head. If you talk to him in his own language, that goes to his heart.” – Si parles amb un home en un idioma que comprèn, el missatge li arriba al seu cap. Si li parles en el seu idioma matern, el missatge li arriba al cor. Nelson Mandela.
 • “The limits of my language are the limits of my world.” – Els límits del meu llenguatge són els límits del meu món. Ludwig Wittgenstein.
 • “Learn everything you can, anytime you can, from anyone you can; there will always come a time when you will be grateful you did.” – Aprèn tot el que puguis, quan puguis, amb qui puguis; sempre arribarà el moment en el qual estiguis agraït per haver-ho fet. Sarah Caldwell.
 • “You can never understand one language until you understand at least two.” – No pots entendre un idioma si no entens almenys dos. Geoffrey Willans.

Així que ja saps, conclusió: “work hard, dream big” i a aconseguir tot el que et proposis.