El First Certificate és el títol més demandat tant a empreses, universitats i governs, ja que garanteix un coneixement estàndard – avançat de la llengua i serveix com a passaport d’entrada per accedir a una educació superior o millorar oportunitats laborals.

El First Certificate correspon al nivell B2 segons el que estableix el Marc Europeu Comú de Referència per a les llengües i és el nivell que exigeixen les universitats per obtenir el títol de Grau. Per obtenir el FCE, l’ideal és apuntar-se a un curs de preparació per als exàmens de Cambridge que correspongui al nivell B2, en el cas del First. Recorda que has de superar el Mock Exam per poder realitzar el curs preparatori.

Amb el First Certificate in English veuràs com les teves habilitats en anglès hauran millorat i es veuran reflectides, no només en les teves capacitats orals i escrites, sinó que podràs comunicar-te en un ambient laboral o de formació superior de parla anglesa sense problemes.

L’examen es pot realitzar tant en format per ordinador com en paper i consisteix en 4 parts on es defensen les principals àrees de l’idioma:

La primera part “Reading and Use of English” consisteix en avaluar la comprensió lectora del candidat, per tant, es qualificarà el domini de la gramàtica i del vocabulari. Té una durada d’una hora i 15 minuts i una importància d’un 40% de la nota de l’examen.

En la segona part “Writing”, l’alumne ha d’escriure dos textos, un en format obligatori i un altre a escollir entre dues opcions i així defensar les seves habilitats escrites. La durada és d’1 hora i 20 minuts i té un pes del 20% del resultat final.

La tercera part “Listening” consisteix en l’avaluació de comprensió auditiva de l’alumne, que haurà de comprendre diferents formats d’àudio i demostrar esponent unes preguntes. La durada és de 40 minuts i repercuteix en un 20% sobre la nota final.

La quarta part “Speaking” és la part oral de l’examen i la més breu de totes (14 minuts). Aquesta part es realitza en parelles o en grups de 3 persones, els candidats hauran de defensar diferents converses, diàlegs i preguntes i té un pes d’un 20% sobre el resultat final.

Al FCE pots obtenir 4 resultats: grade A, grade B, grade C i level B1 (D). Sent A la puntuació més alta i D la més baixa, si no s’arriba a superar el nivell B2, la qualificació certificarà que el nivell d’anglès aconseguit en l’examen és un B1.