Saber donar les gràcies en qualsevol ocasió, a més de ser un gest de cortesia, és una manera de demostrar el teu nivell d’anglès davant de situacions formals i informals.

A continuació et deixem algunes expressions que et seran molt útils quan necessitis agrair alguna cosa:

INFORMAL

  • Thanks! / Thanks a lot! – Gràcies! / Moltes gràcies!

Com en tots els idiomes, és la forma de donar les gràcies més popular, sempre es pot millorar i agrair encara més amb un “moltes gràcies”.

  • I owe you one! – Et dec una!

És una manera de mostrar agraïment, afirmant que, quan es tingui ocasió, el favor es retornarà de forma immediata.

  • Cheers! – Salut!

A més d’una forma ràpida i amistosa de donar les gràcies, els britànics també la utilitzen per brindar.

  • Ta! – Gràcies!

Aquesta expressió també significa “gràcies”. És una forma curta i ràpida d’agrair qualsevol cosa, que és utilitzada pels anglesos. Una altra curiositat és que si es diu per duplicat “ta-ta” / “ta-ta for now” vol dir adéu. Ta-ta for now va ser tan popular al Regne Unit que va inspirar les sigles TTFN.

  • You’re a lifesaver – Ets un salvavides

L’ús d’aquesta expressió és molt habitual, s’utilitza per agrair a algú un favor, si l’adaptem al nostre idioma seria alguna cosa així com: m’has salvat la vida.

FORMAL

  • I can’t thank you enough! – No tinc paraules per agrair-t’ho / No se com agrair-t’ho

En un context més aviat formal, s’utilitza quan algú t’ha fet un favor enorme i literalment, no sabries com agrair-l’hi.

  • I really appreciate it – De veritat ho agraeixo

És una forma de donar les gràcies que va més enllà d’un simple “thank you” s’utilitza per mostrar més gratitud del que és habitual en gairebé qualsevol context.

  • That’s really nice of you – És molt amable de la teva part

Serveix per agrair un detall o gest de cortesia que ha tingut algú cap a nosaltres, ja que a més de donar les gràcies, fem referència a l’amabilitat de la persona.

  • Thanks again once again – Moltes gràcies de nou

Aquesta expressió se sol utilitzar al final d’una mostra d’agraïment, és una manera d’agrair i de desitjar a l’altre que aquesta gratitud li sigui retornada.

  • Thank you for your consideration – Gràcies per la seva consideració

S’utilitza al final d’una comunicació escrita, en un context formal. Serveix per agrair la cooperació de les dues parts quan necessitem alguna cosa que ens beneficiï i tenim alguna cosa que oferir.

Així que… TTFN!