Saps què és un acrònim? És una paraula formada per les inicials d’altres paraules: BTW, LOL… et sonen? També pot ser un vocable format per unir part de dues paraules, es poden llegir com una paraula o per les seves inicials. NASA seria un dels acrònims més coneguts, o algú diu… National Aeronautics and Space Administration?

Arran dels missatges de text i el límit que existia a l’hora d’enviar un SMS, és quan van sorgir la majoria dels acrònims “contemporanis”. Molts d’ells necessiten ser explicats ja que el seu significat no resulta molt obvi i pot donar peu a malentesos, fora del teu curs d’anglès.

Per què s’utilitzen abreviacions i acrònims?, per què és útil aprendre’ls?

  • S’utilitzen en moltes converses i missatges de text per accelerar les converses.
  • És una forma d’escriure menys i més ràpid en els missatges de mòbil, fins i tot a Twitter, amb la limitació de caràcters.
  • Són més ràpids a l’hora de comunicar-nos.
  • És una manera de crear complicitat amb el teu interlocutor i fins i tot de millorar algun aspecte de la comunicació que no estigui del tot clara.

Aquí teniu una llista de 100 acrònims en anglès que us poden ser útils quan envieu What’sApps en anglès:

AFAIK – As Far As I Know – Pel que jo sé

AFC – Away From Computer – Lluny de l’ordinador

AFK – Away From Keyboard – Lluny del teclat

AKA – Also Known As – També conegut com

ALOL – Actually Laughing Out Loud – Rient-me a riallades de veritat

AOTA – All Of The Above – Tot l’anterior

ASAP – As Soon As Possible – Tan aviat com sigui possible

B4 – Before – Abans

BB4N – Bye-Bye For Now – Adéu

BBIAB – Be Back In A Bit – Torno en una estona

BBL – Be Back Later – Torno més tard

BBS – Be Back Soon – Torno aviat

BFF – Best Friend Forever – Millors amics per sempre

BRB – Be Right Back – Torno ara mateix

BTW – By The Way – Per cert

BYOB – Bring Your Own Bottle – Porta la teva pròpia ampolla

COB – Close Of Business –Al final del dia de treball

CU – See You – Ens veiem

CYL – See You Later – Ens veiem després

CUZ – Because – Perquè

DIY – Do It Yourself – Fes-ho tu mateix

DKDC – Don’t Know, Don’t Care – Ni ho sé ni m’importa

EZ – Easy – Fàcil

F2F – Face to Face – Cara a cara

FYI – For Your Information – Per a la teva informació

GA – Go Ahead – Seguir endavant

GJ – Good Job – Bon treball

GL – Good Luck – Bona sort

GR8 – Great – Genial

HAGD – Have A Good Day – Que tinguis un bon dia

HB – Hurry Back – Afanya’t

IBB – I’ll Be Back – Tornaré

IDC – I Don’t Care – No m’importa

IDK – I Don’t Know – No ho sé

IHM – I Hate Myself – M’odio a mi mateix

ILU – I Love You – T’estimo

IMO – In My Opinion – Al meu entendre

JK – Just Kidding – Només feia broma

JTC – Just To Confirm – Només per confirmar-ho

JTLYK – Just To Let You Know – Només perquè ho sàpigues

K – Okay – D’acord

KIT – Keep In Touch – Estem en contacte

KMP – Keep Me Posted – Informa’m

L8R – Later – Més tard

LMAO – Laughing My Ass Off – Partint-me el cul de riure

LMK – Let Me Know – Fes-m’ho saber

LOL – Laugh Out Loud – Riure a riallades

LTNS – Long Time No See – Molt temps sense veure’t

MOO – My Own Opinion – La meva opinió

MTF – More To Follow – Més per seguir

MYOB – Mind Your Own Business – Fica’t en els teus assumptes

N1 – Nice One – Bona jugada

NBD – No Big Deal – No és gran cosa

NIM – Not In the Mood – No estic d’humor

NP – No Problem – Cap problema, de res

NVM – Never Mind – No importa

NW – No Way! – No hi ha manera possible

OMDB – Over My Dead Body – Per sobre del meu cadàver

OMG – Oh My God – Déu meu!

OMW – On My Way – De camí

ORLY – Oh Really? – De veritat? (To sarcàstic)

PAW  Parents Are Watching – Pares mirant

PIC  Picture – Imatge

PM  Privat Message – Missatge privat

PMS  Premenstrual Stress – Síndrome premenstrual

PMT – Premenstrual Tension – Tensió premenstrual

POV – Point Of View – Punt de vista

PPL – People – Gent

Q4Y – Question for you – Una pregunta per a tu

QOTD – Quote Of The Day – Frase de la setmana

ROTF – Rolling On The Floor – Morir de riure

RUT – Are you there? – Estàs aquí?

SETE – Smiling Ear To Ear – Somriure d’orella a orella

SIT – Stay In Touch – Mantenir-se en contacte

SPST – Same Place Same Time – Mateix lloc mateixa hora

SSDD – Same Stuff Different Day – Avorrit (mateixes coses, diferent dia)

TBA – To Be Announced – Pendent de ser anunciat

TBC – To Be Confirmed – Pendent de ser confirmat

TBD – To Be Defined – Pendent de ser definit

TGIF – Thank God Is Friday – Gràcies a Déu que és divendres

TTFN – Ta Ta For Now – Fins ara!

THX – Thanks – Gràcies

TIA – Thanks in Advance – Gràcies per avançat

TMI – Too Much Information – Massa informació

TOY – Thinking Of You – Pensant en tu

TTYL – Talk To You Later – Parlem més tard

UFO – Unidentified Flying Object – Objecte volador no identificat

VIP – Very Important Person – Persona molt important

WAD – Without A Doubt – Sense cap dubte

WB – Welcome Back – Benvingut de nou

WDYT – What Do You Think? – Què penses tu?

WFM – Works For Me – Per a mi està bé així

WP – Well Play – Ben jugat

WTF – What The Fuck? – Què dimonis?

XOXO – Hugs and kisses – Petons i abraçades

Y – Why – Perquè

YOLO – You Only Live Once – Només es viu una vegada

YOYO – You’re On Your Own – Estàs tu sol en això

YVW – You’re Very Welcome – De res (amb èmfasi)

ZUP – What’s up? – Hola

ZZZZ – Sleeping or bored – Somni o avorriment

BTW, CU in class! HAGD! 🙂