Els phrasal verbs són un dels punts clau que s’inclouen en exercicis d’exàmens oficials com el First o de la resta dels exàmens de Cambridge. A més, s’utilitzen molt sovint tant en l’anglès parlat com en l’anglès escrit i saber utilitzar-los demostra un nivell d’anglès avançat.

Els phrasal verbs poden confondre’ns, ja que encara que coneguem el significat de les paraules que els formen, al unir-se aporten un significat totalment diferent.

A continuació et presentem una selecció dels phrasal verbs que et salvaran la vida a la feina:

 • Bring something forward (or bring forward something)

Significat: Canviar la data o el moment de realització abans del previst.

Exemple: Next week’s training session has been brought forward to this Friday.

 • Bring up something (or bring something up)

Significat: Començar a discutir sobre un tema.

Exemple: I know it’s a delicate issue, but can I bring up the use of personal emails at work?

 • Copy in somebody somebody on something (or copy somebody in)

Significat: posar en còpia a algú en un correu electrònic que envies a una altra persona.

Exemple: Would you like me to copy you in on all my official correspondence?

 • Come up with something

Significat: inventar-se alguna cosa

Exemple: He came up with the idea of dividing the rooms in half.

 • Draw up something (draw something up)

Significat: Preparar i escriure alguna cosa com un document o pla.

Exemple: We’ve drawn up some easy-to-follow guidelines for the new software.

 • Get back to somebody

Significat: Parlar amb algú una segona vegada, generalment per telèfon, per tal de donar-li una mica més d’informació o per què abans no vas poder parlar.

Exemple: I’m going to get back to you later with those figures. It’s crazy here right now.

 • Kick off with

Significat: començar alguna cosa.

Exemple: Although it’s not connected, do you mind if I kick off with an issue regarding the misuse of the internet by staff.

 • Run something by someone

Significat: comentar alguna cosa perquè es pugui tenir en compte.

Exemple: Your ideas for the business are very interesting; I’ll run them by my boss.

 • Smarten up somebody or something (or smarten somebody or something up) (UK English).

Significat: ordenar, netejar o fer més atractiu.

Exemple: Our office needs smartening up – it hasn’t been decorated for over four years.

 • Stand in for somebody

Significat: substituir algú que no pot assistir a una reunió i actua en nom seu.

Exemple: Janet is standing in for John while John is on holiday.

 • Step up something (or step something up)

Significat: fer més sobre una activitat, treballar més o incrementar el nivell o força per millorar una situació.

Exemple: We’re going to step up our social media presence.

 • Zero in on something

Significat: Centrar tota la teva atenció en una cosa concreta.

Exemple: We must decide on our target market, then zero in on it.

Posa’t al dia de tot el referent als phrasal verbs per defensar-te millor en la teva feina o per obtenir certificats oficials com el First Certificate!