Dominar l’anglès a la feina és un dels requisits més importants a l’hora de qualsevol procés de selecció. Gràcies a la globalització, el turisme i la democratització de la llengua, les companyies han de estar preparades per mantenir una comunicació més enllà de les seves fronteres lingüístiques.

Cada tipus de professió utilitza un llenguatge concret, especialment en entorns tècnics i especialitzats, on el vocabulari té un paper fonamental. A entorns com l’arquitectura, es requereix dominar l’anglès a àrees com la construcció, l’edificació i el disseny, temes clau en la carrera de qualsevol arquitecte. Si no es tenen en compte, pot ser un impediment a l’hora de desenvolupar projectes més enllà de les nostres fronteres.

Tant l’anglès com l’arquitectura és un codi global. Els arquitectes recorren el món a través dels seus projectes, per això, és vital que la comunicació sigui perfectament clara en els aspectes més tècnics.

A continuació, hem preparat una selecció del vocabulari més útil que podràs utilitzar en sectors com l’arquitectura o en qualsevol moment en què estiguis en contacte amb la construcció. Així com per professionals relacionats amb arquitectura i interiorisme:

Persones relacionades amb edificis

People associated with buildings

Català Anglès
Conserge Concierge
Constructor Builder
Inspector Surveyor
Arquitecte paisatgista Landscape architect
Electricista Electrician
Dissenyador d’interiors Interior designer
Fuster Carpenter
Inspector de seguretat Safety inspector
Guixaire Plasterer
Guàrdia de seguretat Security guard
Paleta Bricklayer
Lampista Plumber
Enginyer civil Civil engineer
Decorador Decorator
Ensostrador Roofer
Enginyer arquitectònic Architectural engineer

Tipus de cases

Types of houses

Català Anglès
Bloc de pisos Block of flats
Pisos de luxe / Condomini Luxury flats / condo
Hospital Hospital
Estacionament Car park
Edifici públic Public building
Residència d’avis Nursing home
Centre comunitari Community Centre
Gratacels Skyscraper
Centre comercial Shopping centre
Clínica Healthcare
Grans Magatzems Department Store

Especialitza’t amb l’anglès que millor vagi amb la teva carrera professional. Saber anglès sempre estarà al teu favor, si necessites més informació consulta els nostres cursos d’anglès: es convertiran en el teu millor aliat a l’hora d’aprendre anglès. En funció del que estiguis buscant, trobaràs el teu curs d’anglès a mida: cursos d’anglès intensius, subvencionats, de conversa…