Les trucades telefòniques en anglès solen ser un repte per a aquells que estan estudiant l’idioma, ja que una cosa es tindre una conversa en anglès cara a cara, ajudant-te del llenguatge corporal del teu interlocutor per poder posar en context el que ens està explicant i l’altra és fer-ho per telèfon.

En un ambient professional és molt habitual que haguem de comunicar-nos en anglès via telefònica. Ja sigui una entrevista, una negociació comercial o qualsevol altre tipus de conversa en anglès és important que el missatge que obtenim i el que fem arribar sigui clar, concís i rigorós, professionalment parlant.

A continuació, hem fet una selecció de frases i expressions que et seran molt útils a l’hora de mantenir una conversa en anglès per telèfon, especialment en el teu entorn professional:

Starting telephone conversations – Iniciar converses telefòniques

 • “Hello/ Good morning/ Good afternoon, may I speak to …, please?”
 • “Hello, this is …”
 • “… This is John speaking / Speaking.”
 • “May I ask who’s calling, please?”

Making sure it’s a good time – Assegurar-se que és un bon moment

 • “Is this a good time?”
 • “Are you free to talk?”
 • “Is this a bad time? Sorry to phone so late.”
 • “I can’t talk right now. Could you possibly phone back in about 10 minutes?”
 • “Can I call you back in twenty minutes?”

Establishing the purpose of your call – Establir el propòsit de la trucada

 • “Could I talk to someone about booking a room, please?”
 • “I’m calling/ phoning about/ to…”
 • “Just a quick call to say…”
 • “I know you are busy. The purpose of my call is to talk about…”
 • “I was given your number by…”
 • “I had a message that I should call you / I’m returning your call.”
 • “Someone phoned me from this number (so I’m calling back).”

When someone isn’t available – Quan algú no està disponible

 • “I’m sorry but he/ she isn’t answering his/ her phone right now…”
 • “Would you like to leave a message?”
 • “No problem, I’ll give him the message.”
 • “When do you think she’ll be able to get back to me?”
 • “Don’t worry. I’ll call him back later.”
 • “Can you hold briefly while I see if Mr. Jones is available?”
 • “I’ll be available tomorrow morning. Maybe around 10?

What to say when you are looking for something –

Què dir quan estàs buscant alguna cosa

 • “Please bear with me while I look for the file.”
 • “Could you hold on/hang on for a second while I check, please?”

[hold on is more formal and is generally used in more official phone conversations. Hang on is used informally, usually with someone you already know.]

Checking spelling and facts – Comprovació de l’ortografia i els fets

 • “Would you like me to spell that for you?”
 • “How do you spell…?”
 • “I’ll spell that for you/ It’s spelt…”
 • “Would you like to read that back? / Would you like me to repeat…?”
 • “Can I (double) check, please? / Just to (double) check…”
 • “Could you repeat the first part/ middle part/ last part/ whole thing/ from…/…?”

Si estàs buscant una formació especialitzada en augmentar el teu nivell d’idiomes en el teu entorn professional, no dubtis en consultar el nostre curs d’anglès per a empreses, una forma fàcil per incrementar el teu creixement professional en idiomes.