A l’examen del First Certificate, la prova d’Speaking consta de 4 parts. És molt important que et familiaritzis amb el format de l’examen i que controlis acuradament el teu temps.

Avui et donarem consells de com preparar-te per a l’exercici de la part 2 de l’Speaking del First.

SPEAKING – Part 2: Torn llarg – 1 minut per candidat + pregunta de seguiment (uns 30 segons).

L’examinador et donarà dues fotos i et demanarà que les comparis i responguis unes preguntes. Hauràs de parlar durant 1 minut fins que l’examinador et pari.

A continuació, l’examinador li preguntarà a l’altre candidat una pregunta sobre les fotografies.

L’examinador ensenyará dues noves fotos a l’altre candidat. Mira tu també les fotos amb atenció perquè et farà una pregunta quan el candidat 2 hagi acabat de parlar (tens 30 segons per respondre a la pregunta).

L’entrevista començarà amb l’examinador dient alguna cosa com:

I’m going to give you two different photographs and I’d like you to talk about your photographs on your own for one minute. Here are your photographs. They show people doing activities in their free time. I’d like you to compare the photographs and say what you think the people are enjoying about doing the activities.

Aclariment! Hi ha DUES instruccions: primer comparar les dues fotografies i després respondre a la pregunta.

Consells

  • La pregunta que et demanaran estarà escrita a la part superior de les imatges perquè no t’oblidis. La pregunta t’ajudarà a estructurar el teu discurs. Comença amb una introducció general, resumint el tema. Exemple: As you said, both of these photos show people doing different hobbies in their leisure time.
  • Després compara les dues fotografies. Això significa parlar sobre les similituds i les diferències entre les dues.

In this picture the man is XXX whereas in the other one the woman is YYY.

This is a picture of …

Another difference / Another way in which the situations differ is that…

Both people are…

Both activies are…

Another similarity is that…

  • Recorda que no has de descriure les fotos detalladament, sinó comparar-les i respondre a la pregunta que t’han fet. Si no saps la paraula exacta, pots dir:

I’m not sure exactly (what this is) but…

I’m fairly sure it’s…

I think it’s some kind of / some sort of…

  • Si no estàs al 100% segur del que està passant a una foto o imatge, pots utilitzar un modal verb per especular. Especular sobre una foto pot ajudar-te a seguir parlant durant un minut. Per exemple:

It might / could be…

Perhaps/Maybe they’re…

It’s difficult to tell but they may be…

  • Si has comparat les fotos i has contestat a la pregunta, pots buscar més similituds o diferències o donar la teva opinió. Per exemple:

If I had to do one of these, I’d do X because…

Esperem que aquests consells et serveixin per prepar-te pel First Certificate. Recorda que, des de Merit School pots:

A més, pots consultar més consells de com preparar-te per al First Certificate a: