A l’examen del First Certificate, la part de l’Speaking té quatre seccions i tenen un pes del 20% de la nota global de l’examen. Té una durada de 14 minuts per parella de candidat. Cap la possibilitat de realitzar un grup de tres si hi ha un nombre imparell de candidats presentant-se aquest dia a l’examen oficial.

  • Part 1 – Entrevista (2-3 minuts): en aquesta part s’avalua el llenguatge amb finalitats socials, com per exemple presentant-te i/o contestant a preguntes sobre tu mateix.
  • Part 2 – Torn llarg (4-6 minuts): en aquesta part s’avalua la teva habilitat per parlar de forma estesa i l’ús del llenguatge per descriure, comparar, contrastar i comentar un tema.
  • Part 3 -Tasca col·laborativa (3 minuts aproximadament): aquí hauràs de demostrar la teva capacitat per discutir, expressar una opinió, per estar d’acord i en desacord, especular i avaluar.
  • Part 4-  Discussió (4 minuts aproximadament): en aquesta part de l’examen, hauràs de demostrar que pots expressar i justificar una opinió, posar-te d’acord o en desacord, etc.

Hauràs de parlar amb l’examinador, tant pel teu compte com amb l’altre candidat. Durant l’examen estaran presents dos examinadors: un d’ells fa les preguntes (l’interlocutor) i l’altre només escolta (l’avaluador).
Tots dos examinadors t’atorgaran punts. L’interlocutor t’atorgarà una puntuació per l’actuació global en el seu conjunt, utilitzant la “Global Achievement scale”. L’avaluador, en canvi, t’atorgarà una puntuació a nivell individual segons diferents criteris:

  • Gramàtica i vocabulari

En el nivell B2 d’anglès has de demostrar un bon control i un bon ventall de formes gramaticals simples i complexes. Per obtenir una bona qualificació, hauràs d’utilitzar una varietat de vocabulari apropiat per expressar la teva opinió sobre una àmplia gamma de temes quotidians.

  • Gestió del discurs

Guanyaràs punts si parles de forma continuada per un període de temps apropiat i sense titubejar. També aconseguiràs punts positius si les teves contribucions són rellevants i organitzades i utilitzes una sèrie d’elements de cohesió i connectivitat del discurs. Per exemple: such as, in other words, also…

  • Pronunciació

T’atorgaran punts per intel·ligibilitat, entonació apropiada, ús de frases de forma precisa i l’estrès de les paraules. Els examinadors també estan pendents dels sons individuals clarament articulats, per exemple: spend /espend/.

  • Comuniació interactiva

Pots aconseguir punts per iniciar la conversa amb la teva parella i respondre de forma apropiada, fent referencia al que la teva parella hagi comentat. La puntuació més alta en aquesta secció s’atorga a aquells candidats que mantenen i desenvolupen una conversa.

Recorda que la puntuació final reflecteix el teu rendiment a tot l’examen i no només a una part concreta. És important que et familiaritzis amb el format de l’examen i siguis acurat amb la gestió del temps.

Consulta els nostres consells per a cada part de l’Speaking del First Certificate a:

I, si vols garantir l’èxit el dia de la prova, et proposem el nostre curs de preparació del First online. Un curs que et prepara específicament per a aquest dia, pel que tot el que aprenguis podràs posar-ho en pràctica durant l’examen. I, a més, tot des de casa i amb el teu propi horari!

CURS PREPARACIÓ FIRST ONLINE