Redactar el teu Currículum en anglès augmenta les teves possibilitats de trobar un lloc de treball més qualificat i d’optar a llocs de treball a empreses internacionals. Per això, ara més que mai, és necessari comptar amb la versió en anglès del teu CV.

Un currículum en anglès és molt semblant al que possiblement tinguis ja fet en català. Tot i així, cal tenir en compte algunes consideracions que, encara que no tinguin a veure amb l’idioma, ajuden a estructurar millor la informació d’un CV:

 • No ha de tenir més de dues pàgines. De fet, l’ideal és que tingui només una.
 • Ha d’ajustar-se als requeriments de l’oferta de treball.
 • Ha d’estar organitzat: títols, subtítols, paraules en negreta…
 • Missatges clars i concisos.
 • La tipografia ha de ser llegible i estar a un tamnay còmode per a la seva lectura (entre 10 i 12 pt).

Si parlem de l’estructura, el teu CV en anglès ha de comptar amb les següents parts:

 1. Dades personals “Personal details (en anglès sol anar sense foto). A la part superior i centrat: nom, cognoms, adreça, email, número de telèfon… No és necessari incloure el teu estat civil ni la teva nacionalitat. També és positiu posar una petita descripció a mode de presentació:“I am a recent graduate with a Master’s degree in Digital Marketing and a 2:1 honours degree in Business Administration from the University of Barcelona, looking to secure a Graduate Commercial Analyst position to use and further develop my analytical skills and knowledge in a practical and fast-paced environment. My career goal is to assume a role which allows me to take responsibility for the analysis and interpretation of commercial data for a well-respected and market-leading company.”
 1. Educació i formació “Educational Background“. Aquesta part és especialment important en el teu CV en anglès si no es té experiència laboral. En aquest cas haurà d’anar en segon lloc. Però si el que volem és que la nostra experiència laboral tingui més visibilitat, quedarà en tercera posició. El més normal és ordenar cronològicament indicant primer la formació més recent i seguint fins a la que es va realitzar fa més anys.
 1. Experiència laboral “Work/Professional experience És la part més important d’un Currículum Vitae (si es té). S’ha d’indicar amb especial claredat i rigor pel que fa al lloc de treball, la data (especificant el temps exacte quan vas desenvolupar la feina) i el nom de l’empresa.
 2. Aptituds “Relevant skills”. En aquesta secció del teu CV en anglès, s’han d’especificar les destreses que es posseeixen per a ocupar el lloc: habilitats informàtiques, idiomes o qualsevol altra aptitud positiva per al lloc (sense presumir massa…).
 3. Interessos “Personal interests“. Aquí es tracta d’aportar els teus interessos personals, aficions, gustos… Encara que no t’ho sembli, si que ho tenen en compte. Si jugues al tennis, si tens un premi en matemàtiques o si se’t dóna bé la interpretació pot ser que sumi punts al teu procés de selecció.
 4. Referències “References“. Si les tens, han d’aparèixer al final del teu CV en anglès. Hi ha moltes empreses a les que els influeix molt positivament tenir bones referències dels seus candidats.