A l’Speaking de Cambridge English: PET trobaràs 4 parts. És molt important que et familiaritzis amb el format de l’examen i que controlis acuradament el teu temps.

Avui et donarem consells de com preparar-te per a l’exercici de la part 3 de l’Speaking del Preliminary.

Descriure una fotografia – 3 minuts

En aquesta part, l’examinador mostrarà una fotografia a color a un candidat i li demanarà que la descrigui. Quan el primer candidat hagi acabat de parlar (un minut), l’examinador entregarà al segon candidat una altra fotografia per a que també la descrigui.

Aquesta tasca comença amb l’examinador dient alguna cosa com:
Now, I’d like each of you to talk on your own about something. I’m going to give each of you a photograph of people doing things at home. Candidate A, here is your photograph. Please show it to Candidate B, but I’d like you to talk about it. Candidate B, you just listen. I’ll give you your photograph in a moment.  Candidate A, please tell us what you can see in the photograph.


Consells

 • És molt important que no parís de parlar. No et preocupis si l’examinador t’interromp i et diu que paris. Això és bo, demostra que t’estàs estenent amb el teu discurs.
 • Pots parlar sobre:
  • D’on és la persona o persones de la foto
  • L’hora del dia
  • Els objectes principals que pots veure i on es troben en relació amb la gent
  • El que la gent està utilitzant o fent
  • Què poden estar sentint les persones que apareixen i perquè
  • Objectes que apareixen de lluny
 • Si no saps la paraula a utilitzar, utilitza alguna d’aquestes frases que et proposem per a descriure paraules que no coneixes:

On the cooker, there is something you fry food in (frying pan)

On the right of the boy, there is a kind of container for flowers (a vase)

In the background, there is something similar to a cupboard, it’s used for keeping clothes in (a wardrobe)

 • Intenta mostrar-te interessat i curiós sobre el tema de la teva fotografia. Imagina que li estàs descrivint la imatge a algú que no la pot veure.
 • Pots practicar aquesta part mirant fotos a revistes i intentar descriure-les en 1 minut.
 • Intenta organitzar el que estàs dient, en comptes de dir tot un llistat de coses. Utilitza paraules d’enllaç (“so”, “but”, “also”, etc) per a connectar les teves idees i “because” per a explicar les teves opinions. Per exemple: I think she is chatting to a friend because she looks happy.
 • Comença amb una idea general del tema de la imatge abans d’entrar en detalls. Aquí et deixem una llista amb frases útils per a la part 3 de l’Speaking del PET:

Start with a general description of the scene: place, people, action…

 • In this photo, I can see… / This photo shows / This is a photo of…
 • There‘s… / There are…
 • It looks like…(+noun)
 • It looks quite… (+adj)

Describe any important objects and where they are…

 • On the left/right…
 • At the bottom…
 • In the background / foreground there’s a picnic table and chairs
 • In this corner/ In the middle of the picture there’s a group of people…
 • There’s a table next to/near/behind/in front of the…

Describe the people (action, height, build, age, clothes)…

 • The girl is walking her dog / It’s raining
 • He’s sitting at a desk / standing in a queue / doing sport…
 • She’s wearing a pair of shorts and a red t-shirt….
 • She’s a a teenager / young child…

Make guesses (time of day, country, atmosphere, weather, feelings)…

 • It could be Italy because the buildings look quite old.
 • She looks like a teacher but could be a librarian.
 • I think it might be summer because people are wearing sunglasses.
 • Maybe they are studying for an exam because there are a lot of books on the bed
 • Its probably winter because everyone is wearing warm clothes.
 • The girl looks/seems a bit tired…
 • In my opinion, the girl looks much older than the boy.

Give a personal reaction to the photo…

 • I would like to / I’d like to… have a room like this
 • I think… she looks really happy
 • I don’t think… this room is a good place to study, it’s very untidy!

Esperem que aquests consells et serveixin per prepar-te pel Preliminary. Recorda que, des de Merit School pots:

 • Inscriure’t a un examen de Cambridge, tant si ets alumne de Merit com si no.
 • Inscriure’t al Mock Exam, per valorar si estàs preparat per al examen oficial.

A més, pots consultar més consells de com preparar-te per a l’Speaking del PET a: