Encara que es parli anglès a l’altra punta del món, no vol dir que sigui convencional. De fet, a Austràlia (o col·loquialment Oz) hi ha molt poques coses convencionals, i no t’estem parlant de coales i cangurs. Si mai has sentit parlar en anglès a un australià, segur que saps de que estem parlant. Si no és així, segur que et sorprendrà la selecció de tips que hem preparat que et serviran per entendre a la perfecció l’aussie slang.

Pronunciació

Pel que fa a la pronunciació, els australians tenen tendència a parlar molt de pressa i modificant l’entonació ascendent al final de les paraules, com si formulessin una pregunta.

Algunes vocals en anglès australià sonen diferents a les vocals d’altres tipus d’anglès. Per exemple, la vocal a day comença amb la boca oberta. Això fa que soni a die amb un accent britànic. Els australians s’obliden de les lletres al final de moltes paraules, com per exemple: ‘What?’ canvia a ‘Wha?’ i les lletres al final d’algunes paraules, com super, after, dinner i order es converteixen en supah, aftah, dinnah i ordah. Els sons “oo” en sons “ew”, per exemple pool, school i cool es pronuncia pewl, skewl i kewl en anglès australià.

Vocabulari

Altres característiques que defineixen l’anglès australià és la seva forma d’escurçar paraules o d’utilitzar diminutius com per exemple: “footy” football (futbol), “barbie” barbecue (barbacoa), “arvo” afternoon (tarda), “cossie” o “togs” swimming costume (vestit de bany), “sunníes” sunglasses (ulleres de sol) i moltes més que aprendràs a base d’escolar-les o a les teves classes d’anglès.

Expressions en anglès australianes

Crikey! 

 • Meaning: Wow!
 • Example:  “Crikey! Did you see the size of that roo?”

Fair dinkum

 • Meaning: true, real, genuine
 • Example: “It’s true mate! Fair dinkum.”

Heaps good

 • Meaning: very good
 • Example: “The film was heaps good.”

True blue

 • Meaning: the real thing
 • Example: “I went to the beach and surfed some waves. It was a true blue weekend.”

No worries, mate

 • Meaning: No problem, my friend. 
 • Example: “No worries, mate. Let’s just hang out this arvo.”

Don’t come the raw prawn

 • Meaning: Don’t treat me like a fool.
 • Example: “Don’t come the raw prawn with me. You know exactly what I’m talking about.”

To be as useless as an ashtray on a motorbike

 • Meaning: Not very useful
 • Example: “Don’t buy one of those cheap barbies. They’re as useless as an ashtray on a motorbike.”

To be flat out like a lizard drinking

 • Meaning: working very hard on a task
 • Example: “G’day mate, how ya going?”, “Good, mate but I’ve been flat out like a lizard drinking! This is hard yakka!”

To be as mad as a cut snake

 • Meaning: crazy, out of control
 • Example: “Someone stole his togs and he was as mad as a cut snake.”