Existeixen de tots els nivells, més o menys complicats, però tots tenen una qualitat en comú: poder pronunciar correctament cadascuna de les paraules a la perfecció. O domines un embarbussament o l’embarbussament et domina a tu.

Segur que has jugat a dir cada vegada més ràpid ” El cel està enrajolat, qui el desenrajolarà? El desenrajolador que el desenrajoli, bon desenrajolador serà” però avui volem ensenyar-te 6 embarbussaments en anglès o Tongue Twisters. T’ajudaran a perfeccionar la teva pronunciació d’alguns sons en anglès, mentre aprens vocabulari i algunes expressions noves.

  1. Practica els sons: [w], [t] i [d]

Whether the weather is cold

Or whether the weather is hot,

We’ll weather the weather,

Whatever the weather,

Whether we like it or not.

(Tant si el clima és fred com si és càlid, anem a aclimatar-nos, sigui el clima que sigui, ens agradi o no).

  1. So [p]

Peter Piper picked a peck of pickled peppers.

A peck of pickled peppers Peter Piper picked.

If Peter Piper picked a peck of pickled peppers,

Where’s the peck of pickled peppers Peter Piper picked?

(Peter Piper va picar un trosset de pebrot picant. Un trosset de pebrot picant Peter Piper va picar. Si Peter Piper va picar un trosset de pebrot picant, on està el trosset de pebro picant que Peter Piper va picar?)

  1. Pronuncia els sons: [f] i [sh]

There was a fisherman named Fisher

Who fished for a fish in a fissure.

The fish with a grin, pulled the fisherman in;

Now they’re fishing the fissure for Fisher.

(Hi havia un pescador anomentat Fisher que pescava peixos a una escletxa. El peix amb un somriure va atreure al pescador. Ara estem pescant l’escletxa pel Fisher.)

  1. Embarbussaments en anglès, so [s]

She sells seashells on the seashore.

(Ella ven petxines marines a la costa).

  1. So [i]

I love where I live, so I don’t want to leave.

(M’encanta on visc, així que no vull marxar).

  1. Pronunciació dels sons [w], [s] i [ch]

Which witch switched the Swiss wristwatches?

(Quina bruixa va canviar els rellotges de polsera suïssos?)

La pronunciació en anglès, igual que la gramàtica o la comprensió oral i escrita, és una part essencial a l’hora d’aprendre i dominar l’idioma. De fet, sense una bona pronunciació és molt difícil fer-nos entendre en altres països. Així que si vols millorar el teu nivell d’anglès, aprendre a pronunciar correctament a l’hora de comunicar-te és imprescindible, i practicant amb exercicis com aquests embarbussaments ho aconseguiràs!