Saps què és un binomi? Si estàs pensant en fórmules matemàtiques, avui no ens referirem a això… et parlarem dels binomis en anglès. Són expressions que contenen dues paraules de la mateixa categoria gramatical: substantiu + substantiu, verb + verb , adjectiu + adjectiu… unides per una conjunció o preposició com ‘and’, ‘or’, ‘but’, ‘by’, ‘for’, ‘in’ o ‘to’. Els elements no poden ser substituïts i tampoc podem revertir l’ordre dels elements. Per exemple, es diu fish and chips i NO chips and fish.

Aquests són alguns dels exemples més comuns: Bed and breakfast (B&B), Left and right, Black and white, Drag and drop…

Recorda que quan parlem “and” es pronuncia “n” com a fish ‘n’ chips, rock ‘n roll, etc.

Aquestes expressions sovint repeteixen el mateix so, com a safe and sound, o de vegades rimen com a wine and dine, make or break.

Els binomis sovint també es formen amb antònims: sweet and sour, dead or alive, lost and found, war and peace, hot and cold, etc.

Els podem dividir en grups:

  • Adjectius: free and easy, loud and clear, black and blue
  • Noms: boys and girls, bread and butter, cash and carry, night and day…
  • Verbs: touch and go, pick and choose, live and learn, give and take…
  • Adverbis: here and there, more or less, now and then

Si a més de saber utilitzar binomis, t’interessen altres aspectes de la llengua anglesa, passa’t pel nostre blog. A la secció “Aprendre anglès” trobaràs exemples, vocabulari, frases en anglès i molt més.