L’argot i l’accent de Cockney pertany a la llengua anglesa. Va ser utilitzada per primera vegada per “cockneys”, o el que es coneixia en aquell temps com a “classe treballadora”, a l’East End de Londres. Aquesta espècie d’argot propi creat per ells mateixos, del qual moltes expressions han passat al llenguatge comú a Gran Bretanya, es perceben ara com expressions populars que són habituals en mercats, taxis o qualsevol conversa informal.

L’argot rítmic de Cockney va ser inventat a Londres a la dècada de 1840 pels comerciants del Mercat. Probablement es va usar per primera vegada com una mena de llenguatge secret per disfressar el que es deia dels vianants o fins i tot per confondre la policia, i va fomentar un sentit de comunitat entre els que el parlaven.

L’argot “Cockney” sovint consisteix en paraules aparellades que rimen amb la paraula desitjada, allò que coneixem per “rhyming slang”. Et deixem alguns exemples:

 • Butcher ‘s hook = look

Significat: mirar

Exemple: Take a butcher’s at this!

 • Cream crackered = knackered

Significat: molt cansat

Exemple: I’m cream crackered after all that running.

 • Rosie Lee = tea

Significat: te

Exemple: Do you wanna a cup of Rosie Lee?

 • Loaf of bread = head 

Significat: cap

Exemple: Work it out. Use your loaf!

 • Ruby Murray = curry

Significat: curri

Exemple: I like a Ruby Murray every Friday.

Algunes frases en anglès pròpies de l’argot Cockney són els binomis (expressions fixes que contenen dues paraules unides per una conjunció com ‘and’, ‘or’, o ‘but’):

 • Adam and Eve = believe

Significat: creure

Exemple: Would you Adam and Eve it? He ‘s done it again!

 • Jack and Jill = bill

Significat: el compte, referit a factura

Exemple: Have we paid the Jack yet?

 • Scooby Doo = clue

Significat: pista

Exemple: No idea! I have not got a Scooby.

 • Apples and pears = stairs

Significat: escales

Exemple: Go up the apples and pears and get me my bag.

 • Brown bread = dead

Significat: mort

Exemple: Is Cockney brown bread or is it alive and Kicking?

 • Dog and bone = phone

Significat: telèfon

Exemple: Get on your bone and find out!

Molts personatges de dues de les més famoses sèries britàniques, com són Only Fools i Horses and EastEnders, parlen amb el famós accent i argot Cockney. Us deixem una mostra amb aquest vídeo:

Coneixes més accents d’Anglaterra? En anglès, com en totes les llengües, la varietat geogràfica de cada zona on es parla sol tenir variacions quant a l’accent, l’ús de determinades paraules o fins i tot la formació de frases. No és el mateix l’accent australià que el nord-americà, així com tampoc l’espanyol de Valladolid o el de Sevilla.