Avui, 22 de març, és el Dia Mundial de l’Aigua 2018. Coordinat per UN-Water en col·laboració amb l’ONU, aquest dia que se celebra sota el lema “la naturalesa de l’aigua”, té com a finalitat promoure solucions basades en l’entorn natural per erradicar de forma sostenible la manca d’aigua, un dels reptes pendents del segle XXI.

El canvi climàtic, la sequera, les inundacions, la contaminació… són factors que van limitant cada cop més un bé tan preuat com l’aigua. Els seus efectes causen la degradació progressiva de les seves principals fonts: la vegetació, el sòl, els rius i els llacs, recursos naturals necessaris per a protegir el planeta.

El Dia Mundial de l’Aigua promou les solucions naturals com a mitjà per lluitar contra els problemes relacionats amb l’aigua. Algunes propostes innovadores intenten substituir les tradicionals infraestructures per altres ecològiques, plantar boscos, reconnectar rius per restaurar l’equilibri del cicle fluvial… tot perquè, a més de protegir l’aigua, es millori la salut pública i la vida en aquells llocs on és un bé especialment escàs.

Hem seleccionat algunes frases en anglès utilitzades per activistes, científics i, sobretot, amants del medi ambient en els seus discursos per conscienciar de la importància de protegir l’aigua i el nostre planeta. Al cap i a la fi, aquesta és una crisi mundial que ens afecta a tots:

  • Audrey Hepburn, actriu i activista:

Water is life, and clean water means health.”

“L’aigua és vida, i l’aigua neta vol dir salut”.

  • Ellen Johnson Sirleaf, primera dona presidenta a l’Àfrica (Libèria):

The future belongs to us, because we have taken charge of it. We have the commitment, we have the resourcefulness, and we have the strength of our people to share the dream across Àfrica of clean water for all.”

“El futur ens pertany, perquè ens hem fet càrrec d’ell. Tenim el compromís, tenim els recursos, i tenim la fortalesa de la nostra gent per compartir el somni a tot Àfrica d’aigua neta per a tothom.”

  • Jimmy Chin, escalador, fotògraf i defensor de la natura:

So many diseases and illnesses have fonamental roots in the lack of clean water. Resolving the clean water crisi would mitigate a lot of problems.”

“Moltes malalties i dolències tenen arrels fonamentals en la manca d’aigua neta. Resoldre la crisi de l’aigua neta mitigaria molts problemes.”

  • David Suzuki, acadèmic, científic i activista del medi ambient:

“More than a billion people lack adequate access to clean water.”

“Més de mil milions de persones no tenen accés a l’aigua potable”