La primavera representa moltes coses, especialment un estat d’ànim més alegre, que al costat del bon temps i un paisatge ple d’esplendor, augmenta les nostres ganes de sortir al carrer, viatjar i fins i tot d’enamorar, i si, ho diem per les cançons en anglès que veuràs a continuació i que hem pres prestades de la playlist “Spring Songs” de la BBC.

Cantar i analitzar lletres de cançons en anglès, és una forma divertida de millorar el teu speaking i listening en anglès. Dóna-li al “play” i gaudeix de les següents cançons!

Their Hearts Were Full of Spring – Beach Boys

There’s a story told of a very gentle boy
And the girl who wore his ring
Through the wintery snow
The world they knew was one
For their hearts were full of spring

As the days grew old
And the nights passed into time
And the weeks and years took wind
Gentle boy, tender girl
Their love remained still young
For their hearts were full of spring

Then one day they died
And their graves were side by side
On a hill where robins sing
And they say violets
Grow there the whole year round
For their hearts were full of spring

S’explica una història sobre un dolç noi
I una noia que va portar el seu anell
A través de la neu hivernal
El món que van conèixer va ser un
Pels seus cors plens de primavera

A mesura que els dies es feien vells
I les nits avançaven en el temps
I les setmanes i anys corrien amb el vent
Dolç noi, tendra noia
El seu amor va romandre jove
Pels seus cors plens de primavera

I un dia van morir
I van col·locar les seves tombes l’una al costat de l’altra
En un turó on Robins canta
I diuen que les violetes
Floreixen allà tot l’any
Pels seus cors plens de primavera

Beautiful Day – U2

The heart is a bloom
Shoots up through stony ground
But there’s no room
No space to rent in this town
You’re out of luck
And the reason that you had to care
The traffic is stuck
And you’re not moving anywhere
You thought you’d found a friend
To take you out of this place
Someone you could lend a hand
In return for grace

It’s a beautiful day
The sky falls and you feel like
It’s a beautiful day
Don’t let it get away

You’re on the road
But you’ve got no destination
You’re in the mud
In the maze of her imagination
You love this town
Even if it doesn’t ring true
You’ve been all over
And it’s been all over you

It’s a beautiful day
Don’t let it get away
It’s a beautiful day

Touch me, take me to that other place
Teach me, I know I’m not a hopeless case

See the world in green and blue
See China right in front of you
See the canyons broken by cloud
See the tuna fleets clearing the sea out
See the bedouin fires at night
See the oil fields at first light and
See the bird with a leaf in her mouth
After the flood all the colours came out

It was a beautiful day
Don’t let it get away
Beautiful day

Touch me, take me to that other place
Reach me, I know I’m not a hopeless case

What you don’t have you don’t need it now
What you don’t know you can feel it somehow
What you don’t have you don’t need it now
You don’t need it now
It’s a beautiful day

El cor és una flor
Que creix amb força a través del sòl pedregós
Però no hi ha lloc
No hi ha espai a llogar en aquesta ciutat
Se t’ha acabat la sort
I el motiu pel que havies de preocupar-te
El tràfic éstà encallat
I tu no vas enlloc
Pensaves que trobaries un amic
Que et tragués d’aquest lloc
Algú a qui confiar la teva mà
Per retornar el favor

És un dia bonic
El cel cau i sents que
És un dia bonic
No el deixis marxar
Ets a la carretera
Però no tens destinació
Ets al fang
Al laberint de la seva imaginació
Estimes aquesta ciutat
Fins i tot si això no sona a cert
Has estat a tota ella
I tota ella sobre tu

És un dia bonic
No el deixis marxar
És un dia bonic

Toca’m, porta’m a aquell altre lloc
Ensenya’m, sé que no sóc un cas perdut

Mira el món en verd i blau
Mira Xina just davant teu
Mira els canons trencats pels núvols
Mira els vaixells tonyinaires netejant el mar
Mira els trets beduïns a la nit
Mira els camps petrolífers a l’alba
I mira l’ocell amb una fulla al seu bec
Després de la marea, tots els color sorgeixen

Ha sigut un dia bonic
No el deixis marxar
Un dia bonic

Toca’m, porta’m a aquell altre lloc
Arriba a mi, sé que no sóc un cas perdut

No necessites el que no tens
El que no saps, pots sentir-ho d’alguna forma
No necessites el que no tens
No ho necessites ara
És un dia bonic

Here Comes the Sun – The Beatles

Here comes the sun, here comes the sun
And I say it’s all right

Little darlin’ it’s been a long cold lonely winter
Little darlin’ it seems like years since it’s been here
Here comes the sun, here comes the sun
And I say it’s all right

Little darlin’ the smiles returning to their faces
Little darlin’ it seems like years since it’s been here
Here comes the sun, here comes the sun
And I say it’s all right

Sun, sun, sun, here it comes
Sun, sun, sun, here it comes
Sun, sun, sun, here it comes

Little darlin’ I feel the ice is slowly meltin’
Little darlin’ it seems like years since it’s been clear

Here comes the sun, here comes the sun
And I say it’s all right
Here comes the sun, here comes the sun
It’s all right, it’s all right

Ja arriba el sol, ja arriba el sol
I jo dic que això està bé

Vida meva, ha sigut un llarg, fred i solitari hivern
Vida meva, sembla que hagin passat anys des de que va ser aquí
Ja arriba el sol, ja arriba el sol
I jo dic que això està bé

Vida meva, ja tornen els somriures a les seves cares
Vida meva, sembla que hagin passat anys des de que va ser aquí
Ja arriba el sol, ja arriba el sol
I jo dic que això està bé

Sol, sol, sol, ja arriba
Sol, sol, sol, ja arriba
Sol, sol, sol, ja arriba

Vida meva, sento que el glaç es desfà lentamet
Vida meva, sembla que hagin passat anys desde que va fer sol

Ja arriba el sol, ja arriba el sol
I jo dic que això està bé
Ja arriba el sol, ja arriba el sol
Està bé, està bé