A tots els idiomes existeixen paraules que expressen sentiments, llocs o sensacions molt difícils d’explicar. És llavors quan sorgeixen alguns dels termes que, malgrat no ser utilitzats habitualment, pel seu significat, forma o component fonètic són més especials que la resta.

A continuació, hem seleccionat algunes de les paraules més boniques en anglès, amb les que posaràs nom a alguns conceptes que potser ni coneixies.

HEAVEN

Significa “cel” en el seu sentit més abstracte, i s’utilitza per descriure una situació de molt plaer. És bonica per la seva sonoritat, ja que la combinació sons suaus la converteixen en una paraula agradable per qui l’escolta.

Exemple: I laid in the sun and listened to the birds all morning – it was pure heaven. 

SERENDIPITY

“The faculty of making fortunate discoveries by accident“. Al nostre idioma ho traduïm com “serendipitat”, que fa referència al sentiment de descobrir quelcom inesperat i valuós o afortunat a la vegada. A més de ser el nom d’una popular pel·lícula, la combinació de lletres i sons d’aquesta paraula evoquen el seu propi significat.

Exemple: The most wonderful occasion in my life was a fortunate stroke of serendipity. 

INEFFABLE

La seva traducció és molt similar: inefable. Aquesta és una de les paraules més boniques de l’anglès pel seu significat: “incapable of being expressed or described in words”, que traduït al català vol dir quelcom incapaç de ser expressat o descrit en paraules.

Exemple: The performance was ineffably entertaining. 

LIMERENCE

“A state of mind resulting from romantic attraction, characterized by feelings of euphoria, the desire to have one’s feelings reciprocated”. Aquesta paraula pretén explicar el sentiment d’enamorament que s’experimenta de forma involuntària i que està caracteritzat per un fort desig de ser correspost.

Exemple: Some people call it limerence, but I prefer to say “love sick”.

ETHEREAL

“Extremely delicated or refined”. La seva traducció més propera al català pot ser “celestial”, tot i que no tindria exactament el mateix significat. “Ethereal” fa referència a allò tremendament delicat, tènue, lleuger o fràgil però que, a la vegada, té un encant especial. La suavitat de la seva pronunciació és equiparable a la del seu significat.

Exemple: She has a kind of ethereal beauty that made everyone stop and stare.

LOQUACIOUS

“Tending to talk a great deal; talkative”. La seva traducció literal és “loquaç”. És una paraula que fa referència a una persona que parla molt i que, a més, se sent còmoda i segura fent-ho.

Exemple: He is a loquacious speaker; he’s comfortable with words and used them effectively. 

EBULLIENT

En anglès és un adjectiu que es pot definir com “cheerful and full of energy”, o el que és el mateix: algú o alguna cosa molt alegre i ple d’energia. Aquest significat es podria traduir com a “entusiasta/entusiasmat”.

Exemple: They were in an ebullient mood all evening after winning the prize.

EVANESCENT 

“Vanishing quickly, lasting a very short time”. Aquest adjectiu descriu allò que s’esvaeix ràpidament, que dura molt poc temps. La seva traducció al català és molt semblant: “evanescent”.

HALCYON

“Happy, sunny, care-free”. Aquesta definició es tradueix com a “feliç, rialler, sense preocupacions”. Són comuns  expressions com “halcyon times” o “halcyons days”, en les quals es plasma millor o més clarament el seu significat, ja que fan referència a temps passats que es van viure en pau, armonia, felicitat…

Exemple: They were our halcyon days – the seemingly endless summers of our youth. 

MELLIFLUOUS

“Pleasingly smooth and musical to hear, sweet-sounding”. Traduïda com a “mel·liflu”, el seu significat en anglès descriu un so molt suau i dolç. En català, però, “mel·liflu” es refereix a una persona amb un tracte molt tendre, dolç i amable. Per tant, ambdues llengües fan referència a la tendresa i dolçor, però, mentre amb el català ens referim al tracte d’una persona, amb l’anglès la utilitzem per descriure un so, una veu…

Exemple: She sang to the children in a low, melliflous voice.