Quants membres formen una família? Segur que el primer que t’ha passat pel cap són els familiars més propers com mare, pare, germà… Però, què i els que pertanyen a la família política? Tot i que no s’hi inclouen al que considerem “família directa”, els sogres, cunyats, oncles… també formen part d’una família.

A continuació podràs veure una llista de vocabulari en anglès que pràcticament engloba tota la terminologia que té a veure amb familiars propers, estat civil i família política. A més, t’adonaràs que hi ha paraules que no existeixen en el nostre idioma. Un exemple n’és “Sibling”, que s’utilitza per denominar a germans o germanes sense tenir en compte el gènere d’ells. I també trobem paraules que provenen d’altres idiomes, com “Fiancé” (d’origen francès), que significa “promès”.

La terminologia relacionada amb l’arbre genealògic o “family tree” és molt àmplia. Aquí podràs veure algunes de les paraules més utilitzades:

 • Daughter: Filla
 • Son: Fill
 • Brother: Germà
 • Sister: Germana
 • Sibling: Germana o germà
 • Twins: Bessons/es
 • Identical twins: Bessons/es
 • Only child: Filla única / fill únic
 • First-born: Primogènit
 • Father, Dad, Daddy: Pare
 • Mother, Mom, Mami, Mum: Mare
 • Fiancé: Promès
 • Fiancée: Promesa
 • Engaged: promesos
 • Wife: Dona
 • Husband: Marit
 • Divorced: divorciat
 • Divorcee: divorciada
 • Grandfather, Grandpa, Grandad: Avi
 • Grandmother, Grandma, Grandmom: Àvia
 • Great-grandmother: Besàvia

 • Great-grandfather: Besavi
 • Great-great-grandfather: Rebesavi
 • Great-great-grandmother: Rebesàvia
 • Grandson, grandchild: Nét
 • Granddaughter, grandchild: Néta
 • Grandsons: Néts
 • Granddaughters: Nétes
 • Uncle: Tiet
 • Aunt: Tieta
 • Nephew: Nebot
 • Niece: Neboda
 • Cousin: Cosí / cosina
 • Relative: Parent / familiar
 • Sister-in-law: Cunyada
 • Brother-in-law: Cunyat
 • Mother-in-law: Sogra
 • Father-in-law: Sogre
 • Stepson: Fillastre
 • Stepdaughter: Fillastra
 • Stepmother: Madrasta
 • Stepfather: Padrastre

Algunes d’aquestes paraules, encara que són purament familiars, també s’utilitzen en altres contextos més amplis, paraules com: “brother” o “sister” que a més de fer referència a un germà o germana de sang, en algunes zones com als Estats Units, també són habituals, en llenguatge col·loquial, per referir-se a amics molt propers. L’ús d’aquest col·loquialisme, de fet, s’ha estès a altres països i inclús idiomes.

També relacionat amb l’amor fraternal, que es tradueix com “brotherly love” o “fraternal love”, sorgeixen termes com les famosíssimes fraternitats universitàries (“fraternities”), també conegudes com a germandats, que són les conegudes organitzacions estudiantils americanes, algunes molt prestigioses i amb un alt nivell de requisits necessaris per a ser admès.

Vols aprendre més vocabulari en anglès? Doncs no dubtis a visitar el nostre blog! Aquí trobaràs més llistes de paraules, expressions, tips per millorar el teu nivell d’anglès i molt més!