Avui és el Dia Mundial del Reciclatge (Global Recycling Day). Declarat per la UNESCO, aquest dia té la finalitat de conscienciar la humanitat sobre la importància de reduir, reutilitzar i reciclar els residus per protegir el planeta davant el canvi climàtic, la contaminació i altres efectes altament perillosos pel medi ambient.

Aquesta jornada d’informació i concienciació pretén canviar el comportament ciutadà cap a hàbits més beneficiosos pel medi. Per això el reciclatge de tot tipus de residus n’és el protagonista.

Com d’important és el reciclatge? Bàsicament és la resposta que impulsa a salvar els nostres recursos naturals, minimitzar la contaminació, aturar el canvi climàtic i afavorir el factor humà, ja que gràcies a aquesta pràctica es creen nous estudis i llocs de treball.

El reciclatge, també reuneix esforços per reutilitzar els residus útils. Aquests són envasos, llaunes, recipients de vidre, paper o cartó, entre altres objectes com piles, bateries de mòbil o electrodomèstics. És una forma molt vàlida d’aconseguir reduir les emissions de CO2, el consum energètic, la despesa d’aigua, petroli…

Els beneficis del reciclatge passen per viure en un entorn lliure de contaminació, on es preserven els recursos naturals, s’utilitza l’energia d’una manera responsable, es redueix el nombre de residus tòxics… No fer-ho implica tot el contrari, a més de la desaparició d’ecosistemes i hàbitats naturals. Evitar-ho, és una decisió que tots hauríem de prendre.

Avui volem donar suport a aquest dia aportant una llista de vocabulari en anglès relacionat amb el medi ambient, el reciclatge i les energies renovables.

 • Acid rain – pluja àcida
 • Carbon dioxide – diòxid de carboni
 • Chemicals – substàncies químiques
 • Climate change – canvi climàtic
 • Conservation – conservació
 • Contaminant – contaminant
 • Deforestation – desforestació
 • Ecological – ecològic
 • Eco-friendly – quelcom que no fa malbé el medi ambient
 • Electric car – cotxe elèctric
 • Endangered species – espècies en perill d’extinció
 • Environment – medi ambient
 • Environmentally friendly – quelcom que no fa malbé el medi ambient
 • Extinction – extinció
 • Forest fire – incendi forestal

 • Garbage – escombraries
 • Global warming – escalfament global
 • Greenhouse effect – efecte hivernacle
 • Noise pollution – contaminació acústica
 • Nuclear radiation – radiació nuclear
 • Nuclear waste – residus nuclears
 • Oil – petroli
 • Ozone layer – capa d’ozó
 • Radioactivity – radioactivitat
 • Recycled – reciclat
 • Reforestation – repoblació forestal
 • Renewable energy – energia renovable
 • Sewage – aigües residuals
 • Solar energy – Energia solar
 • To recycle – reciclar
 • To pollute – contaminar
 • Toxic waste – residus tòxics
 • Wind power – energia eòlica