Saps utilitzar els condicionals en anglès? En aquest post et fem una introducció perquè entenguis la base dels condicionals abans de conèixer totes les seves variants.

Les oracions condicionals enllacen dues coses: una condició i un resultat. L’oració del terme “if” (oració condicional) fixa una condició i l’oració principal el resultat o la conseqüència d’aquesta condició.

L’oració condicional i l’oració principal poden aparèixer en qualsevol ordre. Si l’oració condicional va primera, cal col·locar una coma entre ambdues. En cas contrari no hi haurà coma.

Es veurà més clar amb uns exemples:

If it rains, I’ll take an umbrella. – Si plou, agafaré un paraigua.

I’ll take an umbrella if it rains. – Agafaré un paraigua si plou.

  • If it rains (condicional)
  • I’ll take an umbrella (resultat)

Hi ha diferents tipus d’estructures de condicional depenent de si estem tractant alguna cosa del present o del passat, o de si estem parlant d’alguna cosa real o imaginària. Normalment parlem de quatre tipus d’estructures condicionals en anglès.

Aprèn a utilitzar cada tipus de condicional amb els enllaços que et deixem a continuació: