Per expressar un desig de forma condicional, fem servir I wish / if only + past per parlar sobre situacions imaginàries en el present. Expressa el desig de que les coses siguin diferents en el present. Per entendre millor aquestes expressions, podem dir que la seva traducció literal és “Desitjo o Desitjaria / Si tan sols / Tant de bo …”.

I wish I were on holiday right now. – Desitjaria estar (tant de bo estigués) de vacances ara mateix.

Fem servir I wish / if only + past perfect per parlar de situacions passades que ens agradaria que haguessin estat diferents. Així doncs, es pot considerar que aquestes expressions també expressen penediment.

If only / I wish I had not spent all my money on clothes! – Tant de bo no hagués gastat tots els meus diners en roba!

També fem servir I wish / if only + would / would not + infinitive per parlar sobre costums o comportaments d’algú que volem criticar i canviar.

My husband still smokes. I wish he would give up. – El meu marit segueix fumant. Espero / Desitjo que ho deixi.

Aprèn o repassa els diferents tipus de condicionals en els enllaços que et deixem a continuació: