Normalment parlem de quatre formes de condicionals amb patrons regulars, però aquests no són els únics tipus possibles. En els mixed conditionals el temps de l’oració condicional no és el mateix que en el de la principal. Hi ha diverses combinacions.

Observa aquesta oració estàndard en third conditional sobre una condició i un resultat en el passat.

If I had studied harder at school, I would have gone to university. – Si hagués estudiat més a l’escola, hagués anat a la universitat

  • No vaig estudiar prou en el passat, així que no vaig anar a la universitat en el passat.

Ara compara -amb un mixed conditional en què la situació passada porta a una conclusió en el present, no en el passat:

If I had taken studied harder at school, I would be in a much better job now. – Si hagués estudiat més a l’escola, estaria ara en un treball molt millor

  • No vaig estudiar prou en el passat, així que no estic en un bon lloc en el present.

L’estructura del mixed conditional és una oració condicional del second conditional (past simple) amb una oració principal del third conditional (modal verb + have + past participle).

If I were quicker, I could have caught the bus. – Si fos més ràpid, hauria agafat l’autobús.

  • No sóc prou ràpid ara ni en el passat, així que no vaig arribar a agafar l’autobús en el passat.

Vols repassar altres condicionals en anglès? Consulta’ls en els següents links: