Quan fem servir el third conditional ens estem referint al passat, però a una cosa que no va passar. Estem parlant de situacions imaginàries o ja impossibles en el passat i les seves conseqüències (que mai van ocórrer, o que va passar el contrari).

If I had not missed the train, I would not have been batega for work. – Si no hagués perdut el tren, no hauria arribat tard a la feina.

L’oració condicional (if) està composta per un past perfect i la principal per would (o altres modal verbs com could, should o might) + have + past participle.

En resum, el third conditional fa referència a situacions passades, a fets que ja han succeït (o no) i que ja no es pot canviar (perdre el tren) o, si no, a fets que ja no poden succeir (arribar aviat a la feina).

És un condicional que es pot utilitzar per expressar cert penediment en alguns casos, ja que el resultat de la condició és l’oposat a la realitat. Per tant, parlem d’una “condició impossible” del passat.

Vols saber com funcionen la resta de condicionals en anglès? Consulta’ls en els següents links: