Per entendre els condicionals sense gaires complicacions, cal conèixer les bases, i per això haurem de començar pel “zero conditional“. En aquesta estructura fem servir el present simple a ambdues oracions (la condicional i la principal). En aquest cas no solem parlar de present, passat o futur. Aquest condicional es refereix a coses que sempre passen o que sempre són veritat, sense importar el quan. “Una cosa passa, una altra cosa va després” (causa-efecte). Per exemple:

If I catch the bus at 08:00, I arrive at work on time. – Si agafo el bus a les 8:00, arribo puntual a la feina.

If you switch it on, the screen lights up. – Si encens això, la pantalla s’il·lumina.

El zero conditional se sol utilitzar habitualment per fets i veritats generals. Per exemple:

When you heat water enough, it Boils. – Quan escalfes l’aigua prou, aquesta bull.

Als zero conditionals, “when” i “if” tenen el mateix significat. Si canviem la frase per “If you heat water enough, it boils” podem veure que significa exactament el mateix (Si escalfes l’aigua prou, aquesta bull).

Ja estàs preparat per conèixer els següents condicionals en anglès! Consulta’ls en els següents links: