Els braços i les cames són els responsables, pràcticament, de cada moviment que realitzem: desplaçar-nos, treballar, escriure, menjar… Sense ajuda de les nostres extremitats res seria igual! Tant és així, que al nostre post d’avui hem decidit donar-li protagonisme a aquestes parts del cos en anglès, començant per les extremitats superiors (braços) i baixant fins les inferiors (cames).

A continuació, trobaràs les paraules en anglès que designen cada part de les extremitats del teu cos. Les coneixes totes?

Superior limbs / Extremitats superiors (Arms / Braços)

 • Forearm – avantbraç
 • Arm – braç
 • Shoulder – espatlla
 • Elbow – colze
 • Wrist – canell
 • Hand – mà
 • Palm – el palmell de la mà
 • Knuckle – artell
 • Finger – dit
 • Fingernail – ungla
 • Thumb – dit polze de la mà
 • Index finger / Forefinger – dit índex
 • Middle finger – dit del mig
 • Ring finger – dit anular
 • Little finger – dit petit de la mà
 • Thumbnail – ungla del polze

 Lower Extremities / Extremitats inferiors (Legs / Cames)

 • Thigh – cuixa
 • Knee – genoll
 • Calf / calves – bessó / bessons
 • Ankle – turmell
 • Foot / feet – peu / peus
 • Toes – dits del peu
 • Sole – planta del peu
 • Big toe – dit gros del peu
 • Little toe – dit petit del peu
 • Heel – taló

En relació amb les extremitats, també hi ha expressions típiques que, utilitzant alguna de les parts del cos en anglès que hem esmentat abans, poden ajudar-te a millorar la qualitat de la teva expressió oral si les utilitzes dins de les teves converses informals:

 • To give someone a hand “Donar un cop de mà a algú”, ajudar a fer alguna cosa.
 • To cost an arm and a leg En el nostre idioma diríem “costa un ronyó” o “costa un ull de la cara”, en anglès: “costa un braç i una cama”.
 • To have green fingers Literalment: “tenir els dits verds”. Vol dir ser bo a botànica.
 • To twiddle my thumbs Significa esperar que alguna cosa que ha de succeir, succeeixi.
 • To be hand-in-glove with someone “Ser com mà a un guant amb algú”, seria l’equivalent a “Ser carn i ungla”. Bàsicament: portar-se molt bé amb algú.
 • To be run off your feet Literalment, “estar corrent sense peus”. Vol dir estar molt ocupat o accelerat.
 • To show someone a clean pair of heels S’utilitza per dir que estàs escapant d’alguna cosa o fugint d’algú.
 • To get cold feet “Tenir els peus freds” s’utilitza quan, tot i que ja havies pres una decisió sobre alguna cosa, prefereixes pensar-t’ho dues vegades.