Trist perquè ha acabat l’estiu? No hauries d’estar-ho! Amb l’arribada de setembre tornen els companys de classe que tant torbes a faltar, els profes tan macos que tens, els caps de setmana bojos i intensos i, sobre tot, les classes de Merit!, amb els seus magnífics “profes”, els seus speakings, els seus phrasal verbs

És cert que els estius són sagrats per tots els estudiants i que, quan s’acaben, sempre hi ha unes setmanes a les quals al cos li costa adaptar-se altre cop al ritme de treball. Però, sense aquests mesos d’esforç que tots hem de passar (o hem hagut de passar), quin valor tindrien els estius?

A Merit hem après a valorar aquests mesos d’esforç que fan que els estius siguin el que són, i volem animar-vos a que vosaltres també ho feu! Per això us hem portat una sèrie de phrasal verbs relacionats amb els estudis o, més concretament, amb estudiar. Així podreu entrar quant abans al ritme del curs i començar a preparar els vostres exàmens, alhora que aneu visualitzant les vostres properes vacances! No oblideu que every day is one step closer to summer!

Pull your socks up – Posar-se les piles

Have you ever been told to be more responsible and pull your socks up?

Algun cop t’han dit que siguis més responsable i que et posis les piles?

Come up with Tenir una idea, que se’t passi alguna cosa pel cap

Have you come up with an inventive way of revising for exams?

Has pensat alguna forma ingeniosa d’estudiar pels exàmens?

Go over – Repassar

I’m sure you failed the examen because you didn’t go over your notes.

Estic segur que vas suspendre l’examen perquè no vas repassar els teus apunts.

Put off – Desanimar

Confussion over fees is putting students off going to university.

Els dubtes que estan generant les tarifes estan desanimant els estudiants per anar a la universitat.

Get down to – Anar per feina

Quiet surroundings help you get down to hard work.

Els entorns tranquils t’ajuden a anar per feina.

Put together – Muntar / organitzar

The last presentation I put together was really successful.

L’última presentació que vaig muntar va ser tot un èxit.

Drop out – Abandonar

Every year more and more students drop out of education.

Cada any, més i més estudiants abandonen els seus estudis.

Come up – Sortir

Some students are really good at predicting what’s going (TO?) come up in exams. 

Alguns estudiants són realment bons predient què sortirà a l’examen.

Hand in – Entregar

When was the last time you handed some homework in late?

Quan va ser l’últim cop que vas entregar tard els deures?

Fall behind – Enraderir-se, quedar-se enrere

I’m eager to learn but I’ve been ill and I’ve fallen behind at school.

Tinc moltes ganes d’aprendre, però he estat malalt i m’he quedat enrere a l’escola.

Pick up – Aprendre

If you’re gifted at languages, you pick them up really easily.

Si ets bo amb els idiomes, els aprens relament ràpid.

Catch up on – Posar-se al dia amb alguna cosa

I really need to catch up with Chemistry this weekend.

Realment necessito posar-me al dia amb química aquest cap de setmana.

Keep up with – Seguir o mantenir el ritme, estar al dia

Here are some tips to help you keep up with the level.

Aquí tens alguns consells per mantenir el ritme del nivell.