Els verbs irregulars en anglès són un clàssic per tot aquell que està aprenent aquesta llengua. Tots els que hem passat per aquesta etapa recordem, fins i tot amb afecte, totes aquelles tardes intentant memoritzar el past simple i el past participle de cadascun dels verbs, tot i que sempre n’hi havia algun que es resistia (en el meu cas “throw” em va costar algun punt en els exàmens).

Aquests verbs, com indica el seu propi nom, no segueixen cap norma per formar el seu passat i participi, a diferència dels regulars. Així doncs, seran la pràctica i la memòria les que t’ajudaran a utilitzar-los correctament. I per a això us portem la llista de verbs irregulars en anglès més comuns. En efecte, la llista completa és més extensa, però els que us proposem aquí són els més utilitzats i, alhora, els més pràctics d’aprendre, així com els que habitualment s’estudien a l’escola.

Per ajudar-vos a memoritzar els verbs irregulars d’una forma més pràctica i senzilla, hem preparat 5 taules diferents en les quals els agrupem segons la seva forma. I és que, encara que no segueixin cap patró (per això són irregulars), sí que és cert que entre ells comparteixen certes característiques. Aquestes són:

  • Verbs irregulars en anglès ABC: les tres formes són diferents.
  • Verbs irregulars en anglès ABB: el past simple i el past participle són iguals.
  • Verbs irregulars en anglès AAA: les tres formes són iguals.
  • Verbs irregulars en anglès AAB: l’infinitive i el past simple són iguals.
  • Verbs irregulars en anglès ABA: l’infinitive i el past participle són iguals.

Tant si vens per estudiar-los com si ho fas per recordar algun verb que havies oblidat, esperem que aquestes taules i aquesta nova forma d’estudiar-los t’agradin i, sobretot, que et siguin d’utilitat!

Verbs irregulars ABC

[table id=34 /]

Verbs irregulars ABB

[table id=35 /]

Verbs irregulars AAA

[table id=36 /]

Verbs irregulars AAB

[table id=37 /]

Verbs irregulars ABA

[table id=38 /]