Quan expliquem alguna cosa que ens ha passat o que ens passarà, o quan simplement volem contextualitzar un fet, normalment necessitem descriure en quin moment va ocórrer aquest. Tant si va ser ahir, com el mes passat, com si passarà demà, necessitem una sèrie d’expressions que ens ajudin a expressar-ho. I el mateix et passarà si vols expressar-te en anglès. Hi ha una llarga llista d’expressions de temps en anglès, però no són gens difícils d’aprendre si ho comparem amb l’útils que són. Atent perquè aquesres expressions són molt habituals i segur que t’acompanyaran al teu dia a dia!

EXPRESSIONS DE TEMPS EN ANGLÈS

Sens dubte, les més comunes i conegudes són les que expressen dies o moments del dia:

 • Yesterday – Today – Tomorrow (Ahir – Avui – Demà)
 • Yesterday morning – This afternoon – Tomorrow evening (Ahir al matí – Avui a la tarda – Demà a la nit)
 • Last night – Tonight – Tomorrow night (Ahir a la nit – Aquesta nit – Demà a la nit)

Al grup de les expressions més comunes també hi trobem els dies de la setmana, mesosm anys i estacions, en el cas dels quals farem servir les paraules “last”, “this” i “next”.

 • Last week – This month – Next year (La setmana passada – Aquest mes – L’any vinent)
 • Last Monday – This January – Next century (Dilluns passat – Aquest gener – El segle proper)
 • Last summer – This winter – Next Autumn (L’estiu passat – Aquest hivern – La propera tardor)

A més d’aquestes expressions bàsiques, és important saber les preposicions que han d’acompanyar les paraules que utilitzarem per situar-nos al temps. Per exemple:

Per acompanyar els dies de la setmana farem servir la preposició “on”:

 • On Monday (el dilluns)
 • On Saturday night (el dissabte per la nit)
 • On weekdays (de dilluns a divendres / durant la setmana)
 • On the weekend (el cap de setmana – anglès americà)

En canvi, si describim els moments del dia, els mesos, anys i estacions, hem d’utilitzar la preposició “in”:

 • In the morning (al matí)
 • In March (al març)
 • In 2015 (a l’any 2015)
 • In (the) winter (a (l’) hivern)

A més d’altres expressions “independents” amb les que utilitzem la preposició “at”:

 • At night (a la nit)
 • At the weekend (el cap de setmana – anglès britànic)
 • At ten o’clock (a les deu en punt)
 • At Christmas (al Nadal)

Finalment, us deixem una llista general de les paraules que podeu utilitzar com a expressions de temps en anglès. Amb elles tindreu el vocabulari suficient per situar-vos correctament al temps mentre mantingueu una conversa.

 • Early – D’hora
 • Earlier – Més d’hora / abans
 • Late – Tard
 • Later – Més tarde / després
 • Then – Després / Llavors / En aquell moment
 • Now – Ara
 • Before – Abans
 • After – Després
 • Nowadays – Avui dia / Actualment
 • (On) These days – En aquests dies
 • Currently – Actualment
 • At present – Actualment
 • Yesterday – Ahir
 • Today – Avui
 • Tomorrow – Demà

 • Ever – Algun cop
 • Soon – Aviat
 • Again – Un altre cop / De nou
 • Thereafter / After that – Després d’això
 • Recently – Recentement
 • Previously / Formerly – Prèviament / Anteriorment
 • Still – Encara
 • No longer / Not anymore – Ja no…
 • Just – Acabat de…
 • In the past – En el passat
 • In the future – En el futur
 • Someday – Algun dia
 • Shortly – En poc temps