El vocabulari és la base de tot curs d’anglès o de qualsevol idioma. Evidentment, si no hi ha paraules en anglès, no hi ha anglès. És per això que tenir un vocabulari rix i extens és tan important: poder expressar una idea de diverses formes o poder comptar amb varis recursos lingüístics et colocaran en una molt bona posició. I un d’aquests recursos és el verbing.

Existeixen moltes paraules en anglès que es poden fer servir (i es fan servir) per nomenar coses, però també per descriure una acció. Dit d’una altra forma, hi ha moltes paraules que poden ser sustantiu i verb alhora. Aquest procés de convertir noms en verbs rep el nom de verbing i és un recurs utilitzat des de fa centenars d’anys.

 • To chair a meeting – Liderar una reunió
 • To pepper a steak – Assaonar un filet
 • To elbow through a crowd ­– Obrir-se pas entre la multitud (fa referència al fet d’empènyer amb el colze)
 • To butter your toast – Posar-li mantega a la torrada
 • To inconvenience someone – Molestar o causar problemes a algú
 • To microwave a dish – Ficar un plat al microones

El verbing és un recurs especialment fàcil d’utilitzar, i és que els verbs en anglès no tenen una forma en especial. Perquè s’entengui millor: en català, tots els infinitius (forma base dels verbs) han d’acabar en -ar, -er o -ir. Per contra, en anglès els verbs poden tenir qualsevol forma, i això facilita enormement la possibilitat de recórrer al verbing amb gairebé qualsevol sustantiu.

Aquests verbs creats a partir de sustantius són tots regulars i, per tant, el seu passat acaba en -ed. El que fa tan pràctic aquest recurs és que, si coneixes les propietats del sustantiu que s’està utilitzant, és molt fàcil i intuïtiu entendre el significat del verb. És una forma molt ràpida, natural, informal i inclús innovadora de transmetre informació que, dita d’una alatra manera, requeriria expressions més llargues i complicades.

El verbing s’ha convertit en una pràctica molt habitual en determinats registres lingüístics com el món dels negocis, la informàtica, el marketing o els esports. Aquest tipus de verbs són utilitzats en un llenguatge molt quotidià.

 • Let’s table the proposal until we know more about the terms and conditions. – Posposem la proposta fins que en sapiguem més sobre els termes i condicions.
 • Plate the chicken while it’s hot. – Serveix el pollastre mentre encara és calent.
 • netflixed all weekend. – He estat mirant sèries a Netflix tot el cap de setmana.
 • Can we greenlight that project? – Podem donar llum verd a aquest projecte?
 • If you don’t know it, Google it. – Si no ho saps, busca-ho a Google.
 • Have you skyped your parents this week? – Has fet Skype amb els teus pares aquest cap de setmana?
 • Shall we calendar a meeting for next week. – Hem de programar una reunió per la setmana vinent.
 • How will this crisis impact sales? – Com influirà/impactarà a les vendes aquesta crisi?
 • I’ve friended six new people this week. – He afegit sis nous amics aquesta setmana.
 • AirBnBed in Holland last week. – La setmana passada vaig llogar un Airbnb a Holanda.
 • Can you heart my post? – Li pots donar “m’agrada” a la meva publicació?

El verb to Google es va utilitzar per primer cop l’any 1997 i va ser triat com el verb més útil del 2002. Malgrat tot, no va entrar al diccionari fins el 2006. Avui dia, amb les xarxes socials, és molt comú i molt més fàcil que una nova paraula passi a formar part del nostre lèxic. I és que la tecnologia està canviant per complet la nostra forma de viure, actuar, i inclús d’aprendre idiomes! A Merit ho sabem molt bé, i per això ja estan en marxa els nostres cursos d’anglès online.