L’ús de l’infinitiu i del gerundi en anglès sol ocasionar més d’un mal de cap als alumnes. El gerundi és la forma d’un verb no conjugat, utilitzat per a fer les mateixes funcions que un nom. Acaba en “-ing”. Per exemple, “Reading is fun”. En aquesta frase “Reading” és un gerundi, però actua com a nom.

L’infinitiu és la forma d’un verb que apareix tant en la seva forma més bàsica (sense marques) o amb la paraula “to”. Per exemple, “I like to read books” on “to read” és un infinitiu.

Avui volem explicar-vos una petita guia de regles gramaticals de quan utilitzar cadascun d’ells perquè cada vegada sigueu més experts en anglès.

El gerundi en anglès s’utilitza:

 • Després d’una preposició (inclou els verbs que són seguits per una preposició):

Believe in / Feel like / Plan on

Talk about / Think about / Worry about

Exemple: A cure for malaria may stop millions from dying.

 • Alguns verbs només poden ser utilitzats amb gerundis

Avoid / Consider / Enjoy

Finish / Quit / Miss

 • Quan es tracta del subjecte, complement o objecte de la frase

  • Exemple subjecte: Reading helps you improve your vocabulary.
  • Exemple complement: Her favourite hobby is reading.
  • Exemple objecte: I enjoy reading.
  • Els gerundis es tornen negatius quan afegeixes “not”. Per exemple: The best thing for your health is not drinking.

L’infinitiu en anglès s’utilitza:

 • Per a explicar un propòsit

Exemple: The company will manufacture the product in China to ensure that the price is as low as possible.

 • Després d’adjectius

Exemple: It’s cheap to make, it’s easy to use.

 • Després d’alguns verbs

Agree / Choose / Decide / Want

Exemple: He wanted to play football.

 • Alguns verbs són seguits per objectes i infinitius:

Allow / Ask / Invite

Send / Teach / Warn

Exemple: My father taught me to play football.

Fins aquí tot clar, veritat? Ara comença el més divertit! En algunes ocasions poden utilitzar-se totes dues formes, però el seu significat pot variar una mica o completament el significat de la frase.

Amb molt poca variació de significat:

Seria el cas dels verbs de “gaudir” com poden ser like, love, enjoy i hate.

 • I like reading books = I like to read books

Utilitzem gerundi quan “like” s’utilitza en el sentit de gaudir.

 • I like riding my bike

Utilitzem infinitiu quan realitzem alguna cosa habitualment.

 • I like to do my homework in the afternoon.

Amb variació de significat:

 • Forget

He’ll never forget spending so much money on his first computer. (looks into the past)

Don’t forget to spend money on your children’s education. (looks into the future)

 • Remember

remember switching off the lights when I went on holiday. (looks into the past)

Remember to switch off the lights when you go on holiday. (looks into the future)

 • Stop

I stopped smoking. (to stop with an activity)
I stopped to smoke. (to stop in order to do something)

 • Go on

Go on reading the text. (to continue to do the same thing)
Go on to read the text. (to change the activity)

 • Try

I tried taking an aspirin, but it didn’t help. (to test something)
Try to be quiet when you come home late. (to do something that isn’t easy)

 • Mean

You have forgotten your homework again. That means phoning your mother. (something has to be done as a result)

I meant to phone your mother, but my mobile didn’t work. (intend to do something)

 • Regret

I regret being late for school. (you did something in the past and you are not happy about it)

We regret to inform you that the flight has been delayed for another two hours. (to tell bad news and you are not happy about it)

Ara que ja saps quan utilitzar infinitiu o gerundi en anglès et toca memoritzar-ho. No hi ha una altra forma d’aprendre-ho més que memoritzant quan s’utilitza cada forma i posar-ho en pràctica. Segur que ho podràs fer!