La guia gramatical d’avui es centrarà en explicar-vos la diferència entre els verbs dinàmics i estàtics en anglès. En aquest idioma tots els verbs poden classificar-se en dues categories: Dynamic verbs (dinàmics) o Stative verbs (estàtics).

VERBS DINÀMICS (Dynamic verbs):

Un verb dinàmic (o verb d’acció) és aquell verb que mostra una continuació o progrés d’una acció. Descriu el que el subjecte de l’oració està fent. La majoria dels verbs en anglès són dinàmics.

Llista de verbs dinàmics de l’A a la Z:

 • Act
 • Build
 • Complete
 • Develop
 • Eat
 • Fix
 • Gather
 • Help
 • Improve
 • Justify
 • Keep
 • Listen
 • Measure
 • Negotiate

 • Outline
 • Persuade
 • Quote
 • Record
 • Show
 • Travel
 • Uncover
 • Validate
 • Write
 • Xerox
 • Yawn
 • Zap
 • Zoom

Aquests verbs poden ser utilitzats tant en forma simple com contínua. Exemples:

 • Look at her! She is acting foolishly. / She acts like a child most of the time.
 • The company is targeting young customers with this new product. / We target new markets when we have the opportunity.

VERBS ESTÀTICS (Stative verbs)

Els verbs estàtics, en canvi, descriuen un estat en comptes d’una acció. Tenen una durada indefinida i no tenen forma contínua. La majoria dels verbs estàtics són utilitzats de forma molt freqüent en l’anglès i simplement has de memoritzar-los. No hi ha més misteri!

No pots dir:

 • I am knowing the truth.
 • I am liking pizza.
 • It is sounding like a great idea.

Pero sí pots dir:

 • I know the truth.
 • I like pizza.
 • It sounds like a great idea.

Per ajudar-te a recordar els verbs estàtics, pensa en aquests grups:

 1. Verbs estàtics que solen estar connectats amb pensaments i opinions.

 She doesn’t know what to do (She isn’t knowing what to do)

Do you agree with me?

I don’t recognise it, do you?

Altres verbs que estan inclosos en aquest grup són: believe, doubt, guess, imagine, mean, remember, think.

 1. Verbs estàtics connectats amb sentiments i emocions.

I like this song. Who sings it? (I’m liking this song)

What do you want to do now?

I hate my new boss!

Altres verbs que estan inclosos en aquest grup són: dislike, love, prefer, want, wish. COMPTE! Has de tenir en compte que “enjoy” és un verb d’emoció i s’utilitza en temps continu.

I’m enjoying the party.

Un altre punt important a tenir en compte és el mal que han fet alguns eslògans de marketing, utilitzant frases que són gramaticalment incorrectes. L’exemple més famós és aquell “I’m lovin’ it” de McDonald’s.

 1. See, hear, taste, smell, feel són verbs que descriuen sentits. Auqests verbs no solen utilitzar-se en forma contínua. En canvi, solen anar acompanyats de “can”.

It smells of smoke in here. (It’s smelling of smoke in here)

I can’t see anything. It’s too dark.

 1. Els verbs estàtics descriuen coses que no són accions. Fixa’t en aquests dos exemples:

He smells of fish.

He’s smelling the fish.

El segon exemple és una acció i no un estat. L’home vol saber si el peix està bé per menjar-se’l.

I think we should go to Croatia for our holiday this year.

Sorry, what did you say? I was thinking about my holiday.

La primera frase és una opinió i la segona és una acció.

VERBS DINÀMICS I ESTÀTICS EN ANGLÈS

Alguns verbs poden ser tant verbs d’acció com verbs dinàmics, en funció del significat:

 1. Be
 • Sol ser utilitzat com un verb estàtic: He’s an excellent guitarist. 
 • Però quan es refereix a un comportament o acció, pot utilitzar-se com un verb dinàmic amb la seva forma contínua: You are being silly.
 1. Think
 • Quan es vol expressar una opinió o creència s’utilitza com a verb estàtic: I think it’s a fantastic idea.
 • Quan es refereix a considerar, raonar o reflexionar… s’utilitza com a verb dinàmic: I am thinking about my friend.
 1. Have
 • Quan es refereix a possessió o pertinença és estàtic: He has a beautiful car.
 • Quan no es refereix a possessió ni a pertinença és dinàmic: He’s having lunch.
 1. See
 • Quan es refereix a percebre o a comprendre és estàtic: I see what you mean.
 • Quan es refereix a reunir-se, estar en companyia d’algú, acompanyar o assistir es tracta d’un verb dinàmic: He’s been seeing the same woman for eight years.

Esperem que aquesta petita guia t’hagi sigut d’utilitat. No deixis de visitar la secció aprendre anglès, on trobaràs petites píldores gratuïtes per millorar l’idioma.