L’ordre dels adjectius en anglès és feina pendent fins i tot per molts nadius, i és que no és una norma gaire comentada ni estudiada, però tot i així és molt important conèixer-la, ja que la successió d’adjectius és un recurs molt utilitzat en anglès. Encara que aquest post sigui ideal pels que us trobeu en nivells d’anglès avançats, segur que els que no ho esteu també podreu arribar a dominar aquesta norma sense problemes amb els nostres cursos d’anglès.

Els adjectius, com sabreu, són paraules que descriuen o modifiquen el subjecte d’una oració, ja sigui alguna cosa o algú. D’altra banda, els articles “a”, “an” i “the”, tot i que no són adjectius, els tractarem com a tals, ja que d’alguna forma descriuen els noms als quals procedeixen.

 • The tall teacher
 • A hard day
 • An interesting documentary

Els adjectius gairebé sempre apareixen immediatament abans del nom o la frase (proposició) que modifiquen, i hi ha ocasions en les quals apareix més d’un adjectiu alhora. És aquesta situació la que venim a comentar-vos avui, i és que no podem posar els adjectius en qualsevol ordre, sinó que n’han de seguir un d’específic. Heu de saber que no és habitual posar més de tres adjectius alhora, però tant si ho feu com no, aquest és l’ordre que s’ha de seguir sempre:

 1. Determinant (a, an, the) 
 2. Número o quantidad (second, three, many)
 3. Opinió (cheap, funny, kind)
 4. Tamany (big, small, little)
 5. Edat (old, new, young)
 6. Forma (square, round, thin)
 7. Color (red, blue, green)
 8. Origen (Italian, German, French)
 9. Material (cotton, metallic, wooden)
 10. Substantiu (car, table, dog)
Determinant Núm/Quantitat Opinió Tamany Edat Forma Color Origen Material Substantiu
A beautiful old green Italian car
A lovely little new square blue French cotton tablecloth
Two invaluables antiques German diamond ring
The big old Siamese furry cat

Això sí, recomanem que t’aprenguis l’ordre dels adjectius sentint-los en acció. I és que la majoria dels nadius anglesos no coneixen aquesta norma, però saben que sona bé dir “the little brown mouse” i que sona malament dir “the brown little mouse”. És la pràctica i el costum el que al final farà que ho facis bé sense adonar-te’n.

D’altra banda, només alguns adjectius i en determinades ocasions requereixen comes, mentre que hi ha d’altres que no. Dependrà, doncs, de la relació entre ambdós i amb el substantiu (sempre que siguin consecutius).

Perquè s’entengui millor: quan els adjectius pertanyen a la mateixa classe, es converteixen en el que anomenem “adjectius coordinats”, i posem una coma entre ells.

 • Exemple: The expensive, comfortable trainers.

En aquest cas, tant expensive com comfortable són adjectius d’opinió i estan descrivint als pantalons. Així doncs, es col·loca una coma entre tots dos.

La norma seria la següent: si pots posar una conjunció (and or but) entre els dos adjectius, fes servir una coma. Per tant, la frase anterior podria quedar així: The expensive but comfortable trainers.

 • Thank you for your helpful, detailed comment. – Mateixa categoria: coma. Podria afegir-se “and”.
 • Thank you for your helpful monthly report. – Diferent categoria: siense coma.