Les preposicions en anglès solen ser les protagonistes dels nostres primers maldecaps quan comencem a aprendre aquest meravellós idioma. Diguem que són les primeres paraules “complexes” que aprenem en anglès, ja que per si soles no tenen un significat i hem d’aprendre on i quan col·locar-les per donar-lis el sentit que han de prendre.

D’altra banda, per ordenar-nos una mica les idees, les preposicions en anglès es poden ordenar en diversos grups:

 1. Preposicions de temps
 2. Preposicions de lloc
 3. Preposicions de moviment i direcció

Fa un temps us parlàvem sobre les expressions de temps, entre les quals podreu trobar algunes de les preposicions de temps que existeixen. I, perquè us quedi tot clar, avui volem parlar-vos sobre les preposicions en anglès de lloc i de moviment. Així doncs, us deixarem una llista amb les preposicions en anglès més comunes que podeu llegir, sentir o utilitzar. Recorda que en aquest post trobaràs només les de lloc i moviment; això sí, amb cadascuna d’elles tindràs el seu significat, un exemple i la seva traducció!

 • IN – A, en, dins/dintre (de).
 • OUT OF – Fora de.
 • INSIDE – Dins/dintre. També pot significar “a l’interior”.
 • I’m in IN the box. – Sóc dins la caixa.
 • I’m OUT OF the box. – Sóc fora de la caixa.
 • What’s INSIDE the box. – Què hi ha a l’interior de la caixa?
 • OVER – Sobre alguna cosa, no enganxat i en moviment.
 • ABOVE – Sobre alguna cosa, no enganxat a la seva superfície i sense moviment.
 • ON – Sobre alguna cosa, enganxat i sense moviment.
 • The bee is flying OVER the box. – L’abella està volant per sobre la caixa.
 • Look at the light ABOVE the box. – Mira la llum que hi ha sobre la caixa.
 • The book is ON the box. – El llibre és sobre la caixa.
 • UNDER – Per sota de, però amb contigüitat o proximitat.
 • BELOW – Per sota de, però implica una major separació o una ditància no gaire precisa.
 • The box is UNDER the table. – La caixa és sota la taula.
 • The city is BELOW the clouds. – La ciutat és sota els núvols.
 • NEXT TO – Al costat de.
 • BESIDE – Quan actua com a preposició de lloc, comparteix el mateix significat que “next to”. (NO confondre amb “besides”, que vol dir “a més”)
 • BY – Quan actua com a preposició de lloc, també comparteix el mateix significat.
 • NEAR – A prop. Indica proximitat, però no tanta com “next to”, “by” o “near”.
 • I’m NEXT TO the box. / I’m BESIDE the box. / I’m BY the box. – Sóc al costat de la caixa.
 • I live NEAR the park. – Visc a prop del parc.
 • DOWN FROM – Baixar d’algun lloc o cosa.
 • UP ONTO – Pujar a algun lloc o cosa.
 • Get DOWN FROM the table now! – Baixa de la taula ara mateix!
 • I’m jumping UP ONTO the box. – Estic pujant a la caixa.
 • BEHIND – Darrere de.
 • IN FRONT OF – Davant de.
 • I’m BEHIND the box. – Sóc darrere de la caixa.
 • I’m IN FRONT OF the box. – Sóc davant de la caixa.
 • BETWEEN – Entre, sempre i quan siguin DUES cosess. (El llibre és entre aquestes dues caixes)
 • AMONG – Entre, siempre i quan siguin TRES O MÉs coses. (El llibre és entre aquestes cinc caixes)
 • The book is BETWEEN these two boxes. – El llibre és entre aquestes dues caixes.
 • The book is AMONG these five boxes. – El llibre és entre aquestes cinc caixes.
 • THROUGH – A través d’alguna cosa. Travessar. Passar per.
 • AROUND – Al voltant d’alguna cosa.
 • The box is too big. It won’t go THROUGH the door. – La caixa és massa gran. No passarà per la porta.
 • Don’t walk AROUND the pool. – No caminis pel voltant de la piscina.
 • FROM…TO… – D’un lloc a un altre. (DE casa A l’escola)
 • TOWARDS – En direcció a algun lloc, però no implica que sigui la meva destinació final (pel camí puc parar en un altre lloc).
 • TO – En direcció a un lloc, que és la meva destinació.
 • I go FROM home TO school every day. – Vaig de casa a l’escola cada dia.
 • I was going TOWARDS home, but then I decided to go to the cinema. – Anava cap a casa, però vaig decidir anar al cinema.
 • I’m going TO the museum. – Estic anant al museu.