OBJECT PRONOUNS

Anteriorment, us hem parlat dels Subject Pronouns. Doncs bé, aquest cop volem ensenyar-vos els Object Pronouns, uns altres pronoms molt comuns i que són els que reben l’acció en una oració.  Aquests són me, you, him, her, itus, you them. En general, els object pronouns solen anar acompanyats d’un verb. Aquests en són els seus usos:

  • Com a objecte del verb:
  • Can you see me? – Em pots veure? (a mi)
  • I can help you. – Puc ajudar-te. (a tu)
  • I want to see her. – La vull veure. (a ella)
  • Després de la preposició:
  • I spend time with her. – Passo temps amb ella.
  • Find out about him. – Descobreix alguna cosa sobre ell.
  • Why are you looking at them? – Per què els estàs mirant? (a ells)
  • Take it from me. – Agafa‘m-ho a mi.

Perquè s’acabi d’entendre bé, a la taula que us deixem a continuació teniu tots els Object Pronouns i les seves traduccions en català. Encara que és cert que aquestes no són les seves úniques traduccions (com podeu veure als exemples), sí que són les seves traduccions més “inmediates” i amb les que podeu entendre de forma més senzilla els seus significats i el que expressen.

Object Pronouns
Anglès Català
1ª persona singular Me a mi
2ª persona singular You a tu
3ª persona singular Him a ell
3ª persona singular Her a ella
3ª persona singular It a ell, a ella, a això
(objecte)
1ª persona plural Us a nosaltres
2ª persona plural You a vosaltres
3ª persona plural Them a ells

Com a resum dels Subject i els Object Pronouns, us deixem una taula a la que teniu tots els Subject Pronouns a la primera columna i els seus equivalents Object Pronouns a la segona columna. Així ho tindreu tot molt més clar i ordenat!

Pronouns
Subject Pronouns Object Pronouns
1ª persona singular I Me
2ª persona singular You You
3ª persona singular He Him
3ª persona singular She Her
3ª persona singular It It
1ª persona plural We Us
2ª persona plural You You
3ª persona plural They Them

Esperem que aquest post us hagi sigut d’ajuda!

Aquests tipus de pronoms són els primers que se solen aprendre, ja que són la base de molts tipus de frases. Si creus que necessites reforçar aquests aspectes bàsics de l’anglès, pots provar de fer un dels nostres cursos d’anglès online i segur que resoldràs molts dels teus dubtes!