Tots hem passat per bons i mals moments. Aquells dies en què estàs desitjant arribar al teu llit per començar un nou dia, o aquells altres en els quals tens la sensació de que et menjaràs el món, i que no vols que s’acabin mai! Sigui com sigui, tant en els bons com en els mals moments, hi ha frases que sempre han d’acompanyar-nos per recordar-nos que la felicitat no ve sola, sinó que cal buscar-la (i quan la trobes, mantenir-la!). En aquesta ocasió volem compartir amb vosaltres 15 d’aquestes frases de felicitat en anglès.

Quan ho vegis tot de color negre, vine a llegir-les i recorda que tot depèn de tu! I quan tot et sembli perfecte, elles et recordaran que has de lluitar perquè res canviï!

Així doncs, aquestes són les nostres 15 frases de felicitat en anglès:

FRASES DE FELICITAT EN ANGLÈS

Happiness starts with you, not with your relationships, not with your job, not with your money, but with you.

“La felicitat comença amb tu, no amb les teves relacions, no amb la teva feina, no amb els teus diners, sinó amb tu.”

Happiness will never come to those who don’t appreciate what they already have.

“La felicitat mai vindrà a aquells que no aprecien el que tenen.”

Being happy doesn’t mean that everything is perfect. It means that you’ve decided to look beyond the imperfections.

“Ser feliç no vol dir que tot sigui perfecte. Ser feliç vol dir que has decidit veure més enllà de les imperfeccions.”

Happiness is found when you stop comparing yourself to other people.

“Trobaràs la felicitat quan deixis de comparar-te amb els altres.”

Happiness is like a kiss: you must share it to enjoy it.

“La felicitat és com un petó: has de compartir-la per poder gaudir-la.”

Dream as if you’ll live forever. Live as if you’ll die today.

“Somnia com si fossis a viure per sempre. Viu com si fossis a morir avui.”

The best way to pay for a lovely moment is to enjoy it.

“La millor manera de pagar per un moment agradable és gaudir-lo.”

Happines is a choice. Choose it every day.

“La felicitat és una elecció. Tria-la cada matí.”

You only live once. But, if you do it right, once is enough.

“Només vius un cop. Però, si ho fas bé, un cop es suficient.”

Happiness is letting go of what you think your life is supposed to look like and celebrating it for everything that is.

“La felicitat és ignorar el que creus que la teva vida hauria de ser o celebrar per tot el que de veritat és.”

Be the change you want to see in the world.

“Sigues el canvi que vols veure al món”

The best dreams happen when you’re awake.

“Els millors somnis són els que passen quan estàs despert.”

You must do the things you think you cannot do.

“Has de fer les coses que creus que no pots fer.”

Be hapy for this moment: this moment is your life. 

“Sigues feliç per aquest moment: aquest moment és la teva vida.”

Life isn’t about finding yourself. Life is about creating yourself.

“La vida no va de trobar-te a tu mateix. La vida va de crear-te a tu mateix.”

Què us han semblat aquestes frases de felicitat en anglès? Si us han semblat poques… aquí us deixem 20 frases en anglès per triomfar a Instagram!