Els phrasal verbs són un clàssic de les nostres classes d’anglès. Tots els coneixem, però una altra cosa és saber-se’ls! Al nostre blog n’hem repassat ja alguns, com els “phrasal verbs amb Look” o els “phrasal verbs per estudiar”, i avui volem ampliar la nostra llista. Per això us en portem 20 més, però aquest cop són phrasal verbs amb Get. Atents perquè us deixarem el seu significat i un exemple amb la seva traducció????

I no oblidis que amb els nostres cursos d’anglès online pots aprendre molt més enllà dels phrasal verbs amb Get o en general!

PHRASAL VERBS AMB GET

Get after – perseguir

 • He took it from my pocket. Get after him!
 • Me l’ha tret de la butxaca. A per ell!

Get ahead – progressar, sortir endavant

 • It wasn’t easy, but I got ahead nonetheless.
 • No va ser fàcil, però vaig aconseguir sortir endavant malgrat tot.

Get around – viatjar a molts llocs

 • My job allows me to get around.
 • La meva feina em permet viatjar amb freqüència.

Get away – anar-se’n, escapar, sortir, allunyar-se

 • I have a bad feeling. I think we should get away from here.
 • Tinc un mal presentimient. Crec que hauríem de sortir d’aquí.

Get by – passar, sortir-se’n, sortir endavant

 • I haven’t studied enough, but I’m sure I’m going to get by.
 • No he estudiat prou, però estic segur de que me’n sortiré.

Get in – entrar, arribar

 • You got in very late last night.
 • Vas arribar molt tard ahir per la nit.

Get into – ficar-se en

 • He always gets into problems.
 • Sempre es fica en problemes.

Get out – sortir, anar-se’n, escapar

 • Get out of here! Leave me alone!
 • Ves-te’n d’aquí! Deixa’m en pau!

Get over – superar

 • I was able to get over my fears once I faced them.
 • Vaig ser capaç de superar les meves pors un cop les vaig fer front.

Get round – convèncer

 • No matter how hard you try, you’re not getting round me.
 • Per molt que ho intentis, no em convenceràs.

Get through – superar

 • Don’t worry, we’re going to get though it.
 • No et preocupis, ho superarem.

Get to – començar a fer quelcom, posar-se a

 • I got to work as soon as you told me to.
 • Em vaig posar a treballar tan bon punt m’ho vas dir.

Get up – aixecar-se

 • I’m not used to getting up so early.
 • No estic acostumat a aixecar-me tan d’hora.

Get along – portar-se bé amb algú

 • Peter gets along with everyone.
 • En Peter es porta bé amb tothom.

Get on – pujar a algun lloc (un mitjà de transport, per exemple)

 • I don’t have much time now. I’m about to get on the plane.
 • No tinc gaire temps ara mateix. Estic a punt de pujar a l’avió.

Get off – baixar d’algun lloc

 • We have to get off the train at the next station.
 • Hem de baixar del tren a la propera estació.

Get back – tornar

 • It’s late. I really should get back now.
 • És tard. Hauria de tornar ara mateix.

Get back at – venjar-se d’algú, tornar-se-la

 • She couldn’t forgive Sam and decided to get back at him.
 • No va poder perdonar en Sam i va decidir vengar-se d’ell.

Get back into – tornar, tornar a fer alguna cosa després d’un temps sense fer-ho.

 • I’ve just got back into running after two years.
 • He tornat a córrer després de dos anys.

Get back to – tornar una trucada

 • I must hang up now. I’ll get back to you in a few minutes.
 • Haig de penjar. Et tornaré la trucada en uns minuts.