Al nostre blog, anteriorment, hem repassat els Pronoms Personals i els Object Pronouns, dos tipus de pronoms molt relacionats entre si i molt útils per a moltíssimes de les frases en anglès que puguis dir. Aquest cop volem continuar amb els possessius en anglès. Hi ha dos tipus de possessius en anglès: els Adjectius Possessius (Possessive Adjectives) i els Pronoms Possessius (Possessive Pronouns). Ambdós recursos lingüístics són molt útils i freqüents i, en el cas dels Possessive Pronouns, li donaran inclús un toc de qualitat al teu nivell d’anglès.

Els usos dels adjectius i els pronoms possessius en moltes ocasions coincideixen. En altres paraules, tant els uns com els altres tenen la mateixa funció: mostrar propietat. No obstant això, la funció principal dels adjectius possessius és descriure un nom o pronom, mentre que la dels pronoms possessius és la de limitar la repetitivitat de les paraules.

◼️ ADJECTIUS POSSESSIUS

Possessive Adjectives
Anglès Català
1ª persona singular My el meu / els meus
2ª persona singular Your el teu / els teus
3ª persona singular His el seu / els seus
3ª persona singular Her el seu / els seus
3ª persona singular Its el seu / els seus
1ª persona plural Our el nostre / els nostres
2ª persona plural Your el vostre / els vostres
3ª persona plural Their el seu / els seus

Usos dels Adjectius Possessius:

 • Mostrar que una cosa pertany a algú:
 • That’s my car. Aquest és el meu cotxe.
 • Our house is very old. Casa nostra és molt antiga.
 • Per relacions i amics:
 • His father is an architect. – El meu pare és arquitecte.
 • How tall is your brother? – Quant mesura el teu germà?
 • Per parts del cos:
 • They are brushing their teeth. – S’estan rentant les dents.
 • The dog is cleaning its paws. – El gos s’esta netejant les potes.

◼️ PRONOMS POSSESSIUS

Los Pronombres Posesivos son aquellos que indican posesión sobre algo. Estos son: mine, yours, [his, hers, its], ours, yours y theirs. En español se traducirían como: mío, tuyo, [suyo], nuestro y suyo (a estas formas se incluyen también el femenino y el plural). Debes saber, además, que NUNCA pueden ir precedidos de un artículo. En la tabla que hay a continuación se entenderá mucho mejor:

Possessive Pronouns
Anglès Català
1ª persona singular Mine meu / meus
2ª persona singular Yours teu / teus
3ª persona singular His seu / seus
3ª persona singular Hers seu / seus
3ª persona singular Its seu / seus
1ª persona plural Ours nostre / nostres
2ª persona plural Yours vostre / vostres
3ª persona plural Theirs seu / seus

Podem fer servir un Pronom Possessiu per no haver d’utilitzar un sintagma nominal.

EXEMPLES:

 • Can we share this book? I forgot mine. (I forgot my book) – Podem compartir aquest llibre? He oblidat el meu (He oblidat el meu llibre).
 • I love this dog! Is it yours? (Is it your dog?) – M’encanta aquest gos! És teu? (¿És el teu gos?)
 • I don’t like your cake. I prefer hers. No m’agrada el teu pastís. Prefereixo el teu (d’ella). (Prefereixo el seu pastís)
 • Our game is very funny, but theirs is boring.El nostre joc és molt divertit, però el seu és avorrit. (però el seu joc és avorrit)

Podem fer servir Pronoms Possessius després d’un “of” (a friend of her, a friend of ours…)

 • I think Paul wants to go to the party with a friend of his. – Crec que en Paul vol anar a la festa amb un amic seu (d’ell).

*NO dir mai “a friend of him

*RECORDAR: els possessius en anglès mai s’apostrofen (per exemple: it’s –> its)

A més, per si penseu que els Possessius en anglès se us poden resistir, aquí us deixem una taula amb la que podreu observar els pronoms i possessius que hem estudiat fins ara:

Pronouns
Subject Pronouns Object Pronouns Possessive Adjectives Possessive Pronouns
1ª persona singular I Me My Mine
2ª persona singular You You Your Yours
3ª persona singular He Him His His
3ª persona singular She Her Her Hers
3ª persona singular It It Its Its
1ª persona plural We Us Our Ours
2ª persona plural You You Your Yours
3ª persona plural They Them Their Theirs

Amb tot això explicat, esperem haver resolt tots els vostres dubtes sobre els possessius en anglès i que, poc a poc, els pronoms i els possessius en anglès en general us resultin cada cop més fàcils. No oblidis que, amb els nostres cursos d’anglès online, podràs aprendre això i molt més!