Ara que ja sabeu desitjar un bon viatge en anglès, aprofitem per explicar-vos també la diferència entre Trip, Travel, Journey i Voyage. Són quatre paraules molt semblants quant al seu significat, però amb petits matisos que les distingeixen entre si. Aquí us els expliquem:

DIFERÈNCIA ENTRE TRIP, TRAVEL, JOURNEY I VOYAGE

◼️ TRAVEL = l’acte de viatjar, anar d’un lloc a un altre. No es pot dir MAI “a travel”. Quan l’utilitzem com a verb, generalment parlem sobre com viatgem al col·legi, al treball, a l’estranger… i normalment mencionant el mètode de transport. Per exemple: “I travel to school by foot” o “I travel to work by train”. D’altra banda, quan l’utilitzem com a substantiu, solem referir-nos a viatges de vacances. Per exemple: “Do you remember that travel to Australia?”.

  • I usually travel to my hometown once a month to visit my family. – Normalment viatjo al meu poble un cop al mes per visitar la meva família.
  • He travels a lot for his job. He’s a salesman. – Viatja molt per la seva feina. És comercial.

◼️ TRIP = el viatge, el trajecte (substantiu). Se sol utilitzar quan vas a algun lloc, ja sigui unes vacances curtes o un viatge de negocis en el qual has de passar la nit fora. En general, es refereix a un viatge amb un itinerari bàsic: saps la data d’anada i de tornada, així com el que faràs (com un viatge curt a l’estranger). Algunes expressions utilitzades són “a business trip” (viatge de negocis), “a weekend trip” (escapada de cap de setmana), “a day trip” (viatge d’un dia), “a school trip” (excursió escolar). També es pot utilitzar per a descriure un trajecte llarg, com per exemple “It was a long plane trip” (va ser un llarg viatge amb avió).

  • How was your trip to Andorra? – Què tal el viatge a Andorra? (Tota l’experiència: viatge i estada)

◼️ JOURNEY = el viatge, el trajecte (substantiu). Encara que “trip” i “journey” tinguin la mateixa definició, ara comentarem les diferències. Principalment, un “journey” és un “trip” llarg. És una experiència llarga en la qual tens certa idea de què faràs, però realment no tens res planejat o els teus plans poden ser fàcilment canviats. Sens dubte, si ens fixem en la diferència entre trip, travel, journey i voyage, la que més dubtes genera és la que hi ha entre Trip y Journey, i per evitar-ho us portem una petita ajuda. Aquest és un bon resum d’aquests dos conceptes: “There could be a few trips in a journey and certainly a lot of travel” (Pot haver-hi alguns “trips” en un “journey” i, sens dubte, molt de “travel”).

  • The train broke down and we got to London after midnight. A three-hour journey! – El tren va patir una avaria i vam arribar a Londres després de mitja nit. Un viatge de tres hores!
  • We have spent two weekends at base camp preparing for the journey across the desert. – Hem passat dues setmanes al campament base preparant el viatge pel desert.
  • Have a nice trip! / Have a nice journey! – Bon viatge!

◼️ VOYAGE = viatge molt llarg (generalment pel mar o a l’espai). No són molt comuns avui dia.

  • I had lots of seasicks during my voyage to Naples. –Vaig tenir molts marejos durant el viatge a Nàpols.
  • Voyages to Mars have shown us the vastness of the universe. – Els viatges a Mart ens han demostrat la inmensitat de l’univers.

Esperem que, després de l’explicació, hagi quedat més clara la diferència entre trip, travel, journey i voyage. Tot i que les que més puguin confondre siguin Trip Journey, si li fas un bon repàs als exemples, segur que et quedarà tot molt més clar!