La vida: el millor regal que se’ns ha donat???? Hi ha cops que és meravellosa, n’hi ha d’altres que és complicada, altres ens trobem perduts i també hi ha èpoques en què sembla que tot vagi sobre rodes. Però el que podem dir SEMPRE és que la vida és única, i hem de gaudir de cada dia que ens regala, encara que no sempre sigui fàcil. Aquest cop volem ensenyar-vos unes frases de la vida en anglès amb missatges i visions molt diverses, però amb una mateixa intenció: aprofitar la vida al màxim!

Perquè entenguis totes les frases, t’hem deixat la seva traducció amb cadascuna d’elles. Però, per què no t’assegures d’entendre-les totes a la perfecció apuntant-te a un dels nostres cursos d’anglès online? Posa’t a prova i millora el teu nivell d’anglès!

FRASES DE LA VIDA EN ANGLÈS

 1. Life does not have to be perfect to be wonderful. (Annette Funicello)

  La vida no ha de ser perfecta per ser meravellosa.

 2. Enjoy your own life without comparing it with that of another. (Marquis de Condorcet)

  Gaudeix de la teva pròpia vida sense comparar-la amb la d’un altre.

 3. Life is short, there’s no time to leave important words unsaid. (Paulo Coelho)

  La vida és curta, no hi ha temps per deixar de dir paraules importants.

 4. Life is the art of drawing without an eraser. (John W. Gardner)

  La vida és l’art de dibuixar sense un esborrador.

 5. Life is short, so kiss slowly, laugh insanely, love truly and forgive quickly. (Paulo Coelho)

  La vida é curta, així que besa lentament, riu intensament, estima de veritat i perdona ràpid.

 6. Life is not about waiting for the storm to pass, it’s about learning to dance in the rain. (Vivian Greene)

  La vida no es tracta d’esperar que la tempesta passi, es tracta d’aprendre a ballar sota la pluja.

 7. Life laughs at you when you’re unhappy. Life smiles at you when you’re happy. But life salutes you when you make others happy. (Charles Chaplin)

  La vida riu de tu quan ets infeliç. La vida et somriu quan ets feliç. Però la vida et saluda quan fas feliç als altres.

 8. Life is the sum of all your choices. (Albert Camus)

  La vida és el resum de totes les teves decisions.

 9. The best things in life are unseen, that’s why we close our eyes when we kiss, cry and dream. (Helen Keller)

  Les millors coses a la vida són les que no es poden veure. Per això tanquem els ulls quan besem, plorem i somniem.

 10. Life is 10% what happens to us and 90% how we react to it. (Charles R. Swindoll)

  La vida és un 10% el que ens passa i un 90% el com hi reaccionem.

Esperem que aquestes 10 frases de la vida en anglès t’hagin audat a reflexionar, a obrir la teva ment i a triar el teu propi missatge. Nosaltres tenim clar que, per sobre de tot, cadascú ha de viure a la seva manera, respectant els seus ideals i els dels alres. Per això, la nostra frase sempre serà…

I don’t want a perfect life, I want a HAPPY LIFE.